Door Emiel van der Herberg op 9 april 2013

Second opinion Flevokust openbaar

Over een paar maanden moet de gemeenteraad beslissen over het al dan niet realiseren van een nieuwe overslaghaven nabij de Maximacentrale. Omdat het een bijzonder complex dossier is, besloot de raad in januari om zelf (onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders) advies in te winnen over de realiteitswaarde van het plan. Deze second opinion is nu gereed – u vindt hem hier.

Wordt uiteraard vervolgd!

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg