Door Nelly den Os op 1 juni 2017

Het gaat beter met de stad, je voelt het, je ruikt en je proeft het op het puntje van je tong. Eindelijk weer lente? De kadernota waar we in de afgelopen twee weken over spraken in de raad geeft voorzichtig nieuw perspectief voor onze stad, maar laat ook zien waar zorgpunten voor de komende jaren zitten.
Thema’s met perspectief, maar ook met zorg zijn voor de PvdA: jeugd (hulp en onderwijs), werken en wonen en participeren.

De gemeenten zijn nu 2 jaar verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en jongeren. Lelystad staat op plaats 7 in de top 10 hoogst scorende gemeenten met de meeste kinderen die aangewezen zijn op veel en zware hulp. Waarom is dat zo en wat kunnen we daar aan doen? We hebben geld gereserveerd om deze problemen te kunnen voorkomen, maar de tijd dringt en het tekort aan geld voor zware jeugdhulp loopt snel op. En we weten nog steeds niet goed wat we het beste kunnen doen. Daarom hebben we het college opnieuw gevraagd aan te geven wat er nodig is om dat wel te weten, zodat we voor een deel van de kinderen doelgericht kunnen voorkomen dat zij (lang) aangewezen zijn op zware jeugdhulp. Een groot deel van de raadsleden was dit met ons eens en we hopen voor de begrotingsbehandeling hier meer duidelijkheid over te hebben.

Dan de kwaliteit van onderwijs; we gaan er niet over, maar we zijn er wel van. Kennis en leren via onderwijs is in ieder geval een bewezen preventief middel. Iedere euro aan onderwijs levert een vijfvoud op aan bezuinigingen op gezondheidzorg, veiligheidsmaatregelen, armoedebestrijding, uitkeringen, hulpverlening. Investeren in onderwijs loont en niet alleen financieel. Helaas staat de kwaliteit van onderwijs in Lelystad onder druk, er zijn problemen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Om het college ruimte te geven de schoolbesturen een helpende hand te bieden, wilden wij daarvoor geld vrijmaken. Helaas zag daar niet iedereen nut en noodzaak van. Spijtig en onbegrijpelijk, maar wij blijven de kwaliteit van het Lelystadse onderwijs op de voet volgen.

Echt trots zijn wij op de ontwikkeling in de werkgelegenheid. Zeker onze PvdA wethouder heeft hard gewerkt voor en achter de schermen om ontwikkelingen mogelijk te maken. En dat heeft zich uitbetaald, het vliegwiel werkt in Lelystad!

Bij Bataviastad, bij het distributiecentrum en andere vestigingen rond het vliegveld en straks wellicht ook in de overslaghaven. Daar gaan veel van onze uitkeringsgerechtigden aan de slag. Maar ook afgestudeerden, schoolverlaters en werkzoekenden uit de regio van buiten Lelystad. Al die mensen moeten wonen, het liefst in dezelfde stad waar het werk is. Er wordt weer meer in het midden en hogere segment gebouwd. Maar er zullen ook voldoende voor iedereen betaalbare woningen bij moeten komen. Laten we zorgen dat onze jongeren hier kunnen blijven, omdat er werk en een woning voor ze is.
Wij kunnen het ons daarom niet permitteren onnodig zelf een rem te zetten op onze economische ontwikkeling en dus op de ontwikkeling van Lelystad.

Het is volstrekt onacceptabel juist nu de wachttijden voor huurwoningen te zien oplopen. Wij zullen nu moeten bouwen of gebouwen moeten herbestemmen om voorbereid te zijn op de groeiende woonbehoeften over één a twee jaar. Vandaar onze oproep om bouw van betaalbare woningen te versnellen. Maar een deel van de raad vond het allemaal erg meevallen. Wij denken dat dit een verkeerde inschatting is. We hebben daarom een meldpunt ingericht en roepen iedereen op zich te melden als u op een woning wacht. Laat het ons weten!

Onderzoek na onderzoek toont aan dat controle over het eigen leven een grote factor is in het geluk van mensen. Het staat voor de PvdA dan ook als een paal boven water dat onze inwoners meer invloed moeten krijgen op hun eigen leefomgeving. Het experiment burgerbegroting in Lelystad Haven is een goede start. Nou verwachten wij niet dat dat ineens de gelukkigste wijk van Nederland gaat worden. Maar wat ons betreft is dat experiment slechts het begin van een veel bredere uitrol van gelukzalige zeggenschap voor onze inwoners. Vanuit meer en minder betrokken inwoners van Lelystad Haven bereiken ons ook positieve berichten over het proces. Dus laten we deze ontwikkeling nu met kracht en voor de hele stad gaan doorzetten. Met de door vele partijen gesteunde motie om na “experiment” nu ook echt “beleid” te gaan doen zetten we weer een stap voorwaarts in onze stad.

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os