Door Jaap van Gelder op 20 april 2015

Afscheid Koen Dreesman

Een paar weken geleden werd Koen Dreesman verkozen tot voorzitter van het Gewest Flevoland. Dat betekent, dat Koen afscheid moest nemen als penningmeester van onze afdeling. Voor ons bestuur was dat een groot verlies.

Koen is weliswaar niet zo lang penningmeester geweest, maar hij heeft wel de administratie van de afdeling op orde gebracht en dat in een periode, waarin het Partijbureau in Amsterdam had verzonnen dat wij van bank moesten wisselen. En Koen was niet alleen penningmeester. Hij was altijd bereid zich ook op andere terreinen voor de Partij in te zetten. Zo is de campagne voor de afgelopen provinciale statenverkiezingen grotendeels getrokken door Koen en Jan van der Beek.

Vaak nemen mensen afscheid op formele vergaderingen. Dat vonden wij als afdelingsbestuur veel te lang duren. Daarom hebben Jan van der Beek, die nu waarnemend penningmeester is, en ik namens de afdeling Koen een boeket rode bloemen gebracht als dank voor wat hij voor de afdeling heeft betekent. En ja, wij hebben het natuurlijk ook met Koen en zijn vrouw Nora over zijn nieuwe rol gehad. Want Koen is niet weg, integendeel. Wij verwachten nog veel van hem.