Door Jop Fackeldey op 25 september 2016

Alles is economie (maar economie is niet alles)

Het was een optimistische week. Daar helpt het weer bij, misschien wel meer als dat we soms denken, maar ook het economisch tij. Ik mocht deze week een aantal keren vertellen over de kansen die Lelystad heeft. Bijvoorbeeld bij presentaties bij bedrijven. Laten zien wat voor kansen de stad biedt en kijken of we ze kunnen verleiden hier geheel of gedeeltelijk naar toe te verhuizen of hun uitbreiding in Lelystad te doen. Maar ook tijdens de bijeenkomst City Marketing Live, waar we goed konden laten zien wat de kansen zijn voor onze stad door actief deel uit te maken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In dat kader waren we deze week ook druk met de voorbereiding van de Expo Real in München waar we4,5 en 6 oktober as. staan.

stand expo real

Zelf ben ik er de woensdag. De expo wordt een steeds belangrijker ontmoetingspunt tussen vastgoedontwikkelaars, beleggers en potentiële vestigingslocaties zoals Lelystad. En juist het feit dat we daar ook in MRA-verband opereren maakt ons samen sterk. En over zien gesproken, een wel heel belangrijk moment ging bijna ongemerkt voorbij. De provincie is nu ook zichtbaar begonnen met de ontwikkeling van haar deel van de Flevokust: het aanleggen van de buitendijkse overslaghaven. Door te klikken op de link, kunt U het met eigen ogen zien. Daarmee wordt na al die discussies zichtbaar dat , naast de luchthaven, ook dit er komt.

Daarnaast was het natuurlijk ook de wek van kennismaken, de stad maakt in hoog tempo kennis met onze nieuwe burgemeester.

IMG_4058 IMG_4056

Het zal niet lang meer duren of dat nieuwe kunnen we gerust weglaten.  Over kennismaken gesproken, zaterdag was het burendag. Naast het ontbij op het stadhuisplein zijn we allemaal op bezoek geweest bij een burt waar burendag gevierd wer. Ik mochtaanschuiven bij een burendag die gecombineerd werd met een klein oogstfeest in de gezamelijke moestuin van een flat aan de zeelaan.

IMG_4061

Weer één van die mooie initiatieven waarvan er talloze zijn, maar die we vanuit dat stadhuis niet allemaal zien. Een flat met tuinen op de begane grond  waarvan de soms ook wat oudere mensen die er wonen hun tuin niet meer goed kunnen onderhouden. Die stellen hun tuin beschikbaar en van die aan elkaar gekoppelde tuinen wordt een flinke moestuin gemaakt. De oogst komt de bewoners van de flat ten goede, er worden lekkere hapjes van gemaakt als er een gezamenlijke activiteit is en vooral het versterkt de onderlinge saamhorigheid. ik vond het een prachtig initiatief. dat bedoelde ik met de kop boven deze blog. Economie en al die dingen die we doen is belangrijk, maar nog belangrijker (overigens ook voor de economie) zijn de mensen die samen bereid zijn met en voor elkaar ergens de schouders onder te zetten. Op zo’n moment weet ik weer waarvoor ik echt de politiek ben ingegaan.