Door Emiel van der Herberg op 28 maart 2016

Asbestdaken

Het ziet er naar uit dat asbestdaken over een aantal jaren compleet verboden gaan worden. Dan gaat het niet om nieuwe toepassing van asbest, want dat mag al sinds 1993 niet meer. Maar het kabinet wil asbest ook uit “oudere” daken gaan verbannen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een asbestverwijderingsbesluit voor, dat huiseigenaren verplicht om voor 2024 alle asbest uit hun daken te verwijderen.

In Lelystad stelt dit honderden huiseigenaren voor een groot probleem. Omdat het asbestverwijderingsbesluit nog niet definitief is, hebben we bij onze (eerste en tweede) kamerleden onlangs aandacht gevraagd voor de opdoemende problematiek:

“Vervanging van asbestdaken kost zo maar 5 tot 15 duizend euro, een bedrag dat velen niet beschikbaar hebben. De subsidieregeling is maar zeer beperkt. Veelal betreft het bij ons wat kleinere, oudere woningen, voor een deel hypothecair “onder water”, met eigenaren die het niet heel breed hebben, en bij banken niet terecht kunnen.

Natuurlijk is het wenselijk om asbest zo snel mogelijk uit onze omgeving te verbannen. En het is ook zo dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor hun eigen woning. Maar niemand heeft om deze problematiek gevraagd.

Daarom vraag ik jullie om bij besluitvorming oog te hebben voor de praktische problemen voor de mensen die het betreft. De Raad van State adviseerde de staatssecretaris onlangs om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit te verduidelijken, zodat het verbod beter handhaafbaar wordt. Graag roepen we jullie op om deze gelegenheid aan te grijpen om niet alleen de handhaafbaarheid te verbeteren, maar ook de uitvoerbaarheid.”

Het onderwerp raakt in Den Haag inderdaad op de politieke agenda. In ieder geval de PvdA tweedekamerfractie heeft vragen gesteld aan de minister:

Verslag AO bouwregelgeving 16 maart

Uit het voorlopig verslag van het AO bouwregelgeving van 16 maart 2016

Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u inmiddels terecht bij diverse lokale bewonersinitiatieven, in ieder geval voor de Tjalk, Bongerd, Haf en Jol. Algemene informatie ook op de website van de gemeente. En het Lelystadse College van B en W heeft toegezegd uiterlijk in mei met nadere informatie of voorstellen te komen.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg