Begroten op drijfzand

Door Emiel van der Herberg op 19 mei 2020

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de kadernota voor 2021. In deze nota worden de eerste besluiten genomen voor de begroting voor volgend jaar. De mening van de PvdA kunt u hier onder lezen.


Begroten op drijfzand

Lelystad is nu 40 jaar een gemeente. Daar zaten heel slechte jaren bij. Maar ook heel goede jaren.

We zijn nu aanbeland in het jaar 41 Anno Gruijteri.

Eén ding weten we al heel zeker: jaar 41 wordt het onzekerste jaar in de geschiedenis van deze gemeente.

Vandaag bereiden we de begroting voor 2021 voor. Daar zijn we nog een eeuwigheid vandaan.

En voor die voorbereiding baseren we ons op de gegevens en de inzichten van maart. Dat is een eeuwigheid geleden.

Op dit moment kunnen we absoluut niet voorspellen hoe Lelystad er volgend begrotingsjaar financieel voor gaat staan. In juni wordt er veel meer duidelijk:
– Dan komt het college met de langverwachte “Aanpak Sociaal Domein”.
– Maar vooral: dan gaat het rijk meer duidelijkheid bieden omtrent financiële compensatie voor allerlei zaken.

Als gemeente hoef je geen kadernota vast te stellen. Het woord “kadernota” komt in de gemeentewet niet voor. Minstens een derde van de Nederlandse gemeenten slaat dit jaar de kadernota over.

Onze oproep is: laten we ons daarbij aansluiten. Laten we de besluitvorming voor begrotingskaders even uitstellen. Dan kunnen we over een maand of twee veel beter geïnformeerde besluiten nemen.

Want alles wat we nu besluiten is echt op drijfzand gebaseerd.


We hopen dat een meerderheid van de raad dat met ons eens is. Maar ook dat weten we niet zeker. Daarom hebben wij ook een Plan B. En dan doen we maar even alsof we niet op dat financiële drijfzand zitten.

Wij zien in de kadernota twee kernlijnen:
– De budgetproblemen in het sociaal domein.
– De investeringsagenda voor een betere toekomst van de stad.


Laten we met die laatste beginnen.

Je kunt denken: “Hoe haal je het in je hoofd? Is een investeringsagenda nu niet het laatste waar we mee bezig moeten zijn?”

Hoe onzeker de tijden ook zijn, er is zeker wel een toekomst. De PvdA is altijd óók de partij van de stadsontwikkeling geweest. Dus wij wenden graag de blik voorwaarts met Lelystad Next Level. Inclusief een stevige investeringsagenda. Wel altijd samen met andere, meer kapitaalkrachtige partijen.

Dat helpt Lelystad een steviger en sterkere stad te worden.

Maar… daar zitten wel grenzen aan:
– Wij gaan geen ondersteuning voor mantelzorgers schrappen voor een sjieke fietsenstalling.
– Wij gaan het opbouwwerk niet afschaffen om nog een lintje te kunnen knippen.
– Wij gaan geen kinderen in de steek laten om een rondweg te kunnen aanleggen.

Het college stelt voor om nu te besluiten om 40 miljoen te willen gaan uitgeven. En om later te besluiten hoe dat dan gedekt moet worden.

We weten hoe dat gaat.

Dan moeten we later misschien nog weer meer gaan bezuinigen op kwetsbare inwoners. Want: “Ja die 40 miljoen heeft de raad al besloten.”

De PvdA wil nu boter bij de vis. Als we NU besluiten dat we die 40 miljoen willen doen. Dan moeten we ook NU de dekking gaan regelen.

En het mooie is: dat kan gewoon. Het kan gewoon.

Met een paar duidelijke afspraken voor de komende jaren kunnen we kansen grijpen voor Lelystad Next Level. En hoeven de kinderen en de opbouwwerkers en de mantelzorgers nu niet te lijden onder die toekomstige rondweg. Wij hebben daarvoor een amendement op 36a.

In de jeugdhulp lopen de overschrijdingen al jaren op. In de Wmo zitten we ook in de min. Dat is sinds Den Haag ons verbood om een eigen bijdrage naar draagkracht te vragen.

In beide problemen is Lelystad absoluut niet uniek. Qua overschrijdingen behoren we tot de nationale middenmoot. Maar die wetenschap lost het probleem niet op.

Ook de PvdA vindt dat we de kosten moeten beteugelen. Het is echt hoog tijd dat het college daar een concreet voorstel voor doet. De hoogste tijd.

Maar laten we niet op een domme manier doordraven in bezuinigingsdrift.

Collectieve oplossingen zijn goedkoper dan individuele. Het is dus dom om basisvoorzieningen in de wijken weg te bezuinigen. Want dat plusje lijkt misschien even goed in de begroting. Maar in de individuele hulpverlening krijgen we daar grote minnen voor terug.

Ons gezamenlijke raadsprogramma is daar ook duidelijk over:
– Meer ruimte voor de professional.
– Meer ruimte voor het gezond verstand.
– Meer ruimte voor simpele oplossingen.
– Meer ruimte voor maatwerk.

Dat is voor de PvdA essentieel. Essentieel.

Dus dat het college de raad nu een besluit voor “minder maatwerk” voorlegt? Dat gaat onze pet te boven.

En nu een extra bezuiniging op de basisvoorzieningen in de wijk? Ook dat valt niet te rijmen met het raadsprogramma.

Dit college wijst meteen naar het raadsprogramma als het gaat om belastingen niet te verhogen. Dat is terecht.

Dit college wijst meteen naar het raadsprogramma als het gaat om het belang van Lelystad Next Level. Ook dat is terecht.

Maar laten we dan consequent zijn.

Laten we dat ook doen als het gaat om de sociale basisinfrastructuur.


202006 Amendement kadernota onzekerheid

202006 Amendement kadernota 36a

202006 Amendement kadernota 36b

202006 Amendement kadernota 43

202006 Amendement kadernota 44

 

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA fractie. Daarnaast werk ik als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Mijn politieke motto is “minder moeilijk doen”. Wat dat betekent? Klik door…

Meer over Emiel van der Herberg