Door Jop Fackeldey op 26 februari 2017

Bekijk het door de goede bril

De zaken door de goede bril bekijken….je hebt het nodig als bestuurder. Dat bleek deze week maar weer al te vaak. Natuurlijk gold dat voor het Algemeen Overleg dat op de laatste vergaderdag van de Tweede kamer in de Kamer plaatsvond over Lelystad Airport. Ik ben tevreden met de duidelijkheid die staatssecretaris Dijksma geeft in haar brief over de openstelling van Lelystad Airport als passagiersluchthaven per 1 april 2019. “Die planning is realistisch en haalbaar,” zo schrijft zij in de brief. Over verruiming van de mogelijkheden om de luchthaven vóór die datum al open te stellen voor grotere passagiersvliegtuigen houdt de staatssecretaris een slag om de arm.Wij zullen er alles doen om waar mogelijk de luchthaven die op 1 april 2018 al klaar is ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en daarmee de economische kansen te gaan benutten. Dat is belangrijk voor het reeds gevestigde bedrijfsleven, met name in de onderhoud- en reparatiesector. Een gelukkig heeft ook de Kamer de staatssecretaris daartoe opgeroepen. Elk half jaar gaat ze daarover rapporteren aan de kamer. En dat geeft ons de kans om de komende periode te focussen op wat er wel kan. En zo kun je toch tevreden zijn….al had het zover nooit mogen komen.

Ook voor de woningbouw maakt het uit welke bril je opzet. We groeien langzamer dan Almere. Tja, had iemand dan anders verwacht ? Maar, de woningbouw in Lelystad loopt voor op de prognose. In 2016 zijn meer nieuwbouwwoningen opgeleverd, meer grondverkopen geweest en meer omgevingsvergunningen afgegeven voor (ver)nieuwbouw dan in de Woningbouwprogrammering 2016-2020 was geprognosticeerd.

Dit heeft vooral te maken met een snellere ontwikkeling in de transformatie van kantoorpanden naar woningbouw en de vergunningverlening van 18 corporatiewoningen aan de Kwelder van Centrada. Ook zijn er in 2016 meer kavels verkocht, in met name Buitenhof en Flevo Golf resort. Ik reken er op dat de positieve trend van 2016 zich voort zal zetten in 2017, maar het is nog te vroeg om de positieve cijfers te vertalen – ook financieel – in een sneller groeiscenario. Voor de groeiverwachtingen en doorvertaling daarvan in de gemeentebegroting blijft Lelystad voor de komende jaren vooralsnog uitgaan van 150 tot 200 te bouwen woningen per jaar.  Aan de andere kant bereidt Lelystad zich wel voor op bijstelling van de programmering naar enkele honderden woningen per jaar meer.

Daarbij moeten we niet alleen aan de nieuwbouw denken. Minstens zo belangrijk is dat we oog hebben voor de bestaande stad, voor het afmaken van locaties die nog niet af zijn maar ook door met herstructurering in te kunnen grijpen op plaatsen waar dat nodig is. Ik mocht daarover een mooi interview afgeven in het VNG-magazine. Herstructureren kost tijd, energie, vasthoudendheid en …besluitvorming. Ons Lelycenter is zo’n voorbeeld. Maar ook op andere plaatsen blijven of gaan we hard aan de slag: Zuiderzeewijk, Jol, Galjoen…

Door de goede (zonne)bril kijken kun je ook heel letterlijk nemen. Zo was ik deze week op bedrijfsbezoek bij OFAR.

Een mooi bedrijf waarvan ik heel lang niet wist dat ze in Lelystad zaten. Bij heel veel opticiens in binnen- en buitenland zijn in Lelystad ontworpen zonnebrillen te koop. Een echt en hecht familiebedrijf dat behoorlijk groeit en steeds nieuwe producten aan het assortiment toevoegt. En dat dit jaar niet alleen al 80 jaar bestaat, maar ook al sinds 1978 in Lelystad gevestigd is.  Mooi om kennis mee te maken. En een leuk bruggetje naar dei zonnige toekomst….zet de zonnebril maar op !