Door op 29 oktober 2015

Bestedingsverslag raadsvergoeding 2014

Iedere fractie in de gemeenteraad ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten, van maximaal €850 per raadslid. Over die vergoeding moeten de raadsfracties verantwoording afleggen middels een bestedingsverslag.

Het college van burgemeester en wethouders maakt de eigen declaraties al een tijd actief publiek, via het open data portaal. De gemeenteraad doet iets soortgelijks nog niet. Dat vinden wij jammer, want naar onze mening behoren die bestedingsverslagen gewoon openbaar te zijn. Het gaat om publiek geld.

Het bestedingsverslag van de PvdA fractie vindt u hier. Wilt u de verantwoording van andere raadsfracties inzien, dan zult u zich tot hen moeten wenden, of tot de griffie van de gemeenteraad.