Door Jop Fackeldey op 30 november 2014

Beter en Concreter

Na al het begrotingsgeweld gaan we uiteraard weer over tot de orde van de dag. Als ik dan terugkijk op zo’n week zie je pas hoe afwisselend die in elkaar zit…..maar vraag je je ook af wat daar dan eigenlijk over te vertellen is. Zo mocht ik deelnemen aan een paneldiscussie tijdens de ALV van vastgoedbelang en het controllers netwerk van Aedes toespreken. Allemaal uiteraard in het licht van de veranderende verhouding tussen de gemeenten en de woningbouwcorporaties. Komende 2 weken vindt de behandeling van de nieuwe wetgeving hierover in de kamer plaats. Ik ben daar eigenlijk best positief over. De te maken prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie kunnen bijdragen aan de in de gewenste cultuuromslag in de corporatiesector. Het globale inzicht in de investeringscapaciteit van de corporaties, dat de minister gaat geven, helpt daarbij. Niet zozeer om corporaties ‘de maat te nemen’ maar om het maken van harde prestatieafspraken te vergemakkelijken. er blijven natuurlijk we wat zorgpuntje over. Over wat de corporatie mag doen op het gebied van leefbaarheid bijvoorbeeld. De minister beperkt de bijdrage die een corporatie kan leveren aan de leefbaarheid door onder andere te stellen dat corporaties geen leefbaarheidsactiviteiten mogen ontplooien als andere maatschappelijke organisaties, de gemeente, de politie, het welzijnswerk primair aan zet zijn. De corporatie mag bijvoorbeeld alleen in signalerende en bemiddelende zin verantwoordelijk zijn voor woonmaatschappelijk werk. dat is echt te smal en te beperkt. En ook als het gaat om het toezicht, dan mag dat een tandje scherper. ik vind, zo leert ons volgens mij de parlementaire enquête, dat er een onafhankelijk toezichthouder moet komen met sterke eigen bevoegdheden. Voor deze en andere punten ga ik mij komende weken hard maken in de lobby bij kamerleden en andere partijen.

Over lobby gesproken, woensdag was ik (uiteraard zou ik bijna zeggen) in den Haag voor onder andere het Algemeen Overleg tussen staatssecretaris en Kamer over de luchtvaart en dus o.a. onze luchthaven. Voordien had ik de meeste kamerleden nog gesproken. Die waren positief. Dat bleek ook tijdens het AO. Ton Elias (VVD) vatte het in een twitterbericht mooi samen: “Geen zinloos en vertragend milieu-onderzoek vliegveld Lelystad; als ik Renault koop hoef ik geen Citroënspecificatie!”. En voor het politieke amusement: toen SP-er Farshad Bashir op een vraag van Henk Leenders (PvdA) beweerde dat de SP lokaal ook tegen was, heb ik hem even voorgesteld aan onze Hugo Teerds (SP) die ook aanwezig was, zodat hij echt weet wat er lokaal van gevonden wordt, want lokaal is de SP gewoon verstandig voor. Maar al met al, winst voor de werkgelegenheid, de uitbreiding van de luchthaven is weer een serieuze stap dichterbij.

Wat ook helpt in de economie is regelluwheid, weg met alle overbodige regels. Om die treden heb ik ook graag ja gezegd toen me gevraagd werd of ik daar ambassadeur van zou willen worden. Daar is een aardig Katern Beter en Concreter  over verschenen. We gaan er ook in Flevoland mee aan de slag !

En om maar even bij de economie te blijven, trots was ik natuurlijk dat de Dutch Match Cup donderdag de Flevius Award won. Het Jury rapport  was terecht lovend. Ik hoop dat dit een aanmoediging is voor het team om door te gaan en voor de gemeenteraad om dit evenement nog twee jaar te steunen. Het rapport nemen we natuurlijk mee in de evaluatie die zo goed als gereed is en die we dit jaar nog naar de Raad sturen.

En om ook met economie af te sluiten, vrijdag ook even, zie foto, samen met directeur Roy Klockenbrink wezen kijken op de nieuwbouwlocatie op de luchthaven van Aviocom. Zij gaan – met het oog op de toekomstig uitbreiding – al hun activiteiten hier in Lelystad concentreren. En dat is een mooi signaal dat wat belooft voor de toekomst.