Door Emiel van der Herberg op 15 november 2021

Bezuinigingen huishoudelijke hulp waarschijnlijk van de baan

Morgen besluit de gemeenteraad over de begroting voor 2022. Die begroting is voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. In overleg en samenwerking met 8 andere partijen zullen we een aantal flinke aanpassingen voorstellen. Daarbij zitten onderwerpen die voor de PvdA van groot belang zijn.

Terugdraaien korting huishoudelijke hulp
Het college wilde de huishoudelijke hulp voor (vooral) ouderen met 15% korten. De 9 partijen trekken extra geld uit om die korting grotendeels ongedaan te maken.

Actief ingrijpen op de woningmarkt
Wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Dat komt onder andere door de perverse prikkels van de marktwerking. De gemeente kan daar op ingrijpen met bijvoorbeeld zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en voorrang voor nieuwe inwoners met cruciale beroepen. In het voorstel van de 9 partijen worden dat soort maatregelen mogelijk gemaakt.

Zorg voor de mantelzorger
Vorig jaar bezuinigde de gemeenteraad heel fors op de ondersteuning van mantelzorgers. Dat kan nu gelukkig worden teruggedraaid. Dit was in de gemeenteraad een breed gedeelde wens.

Investeren in een levendige stad
Het voorstel regelt budget voor de bouw van een nieuw poppodium. Op een nog te bepalen lokatie in het stadshart. Ook worden eerdere bezuinigingen op culturele en sport activiteiten teruggedraaid.

En ook…
Beter onderhoud van ruiterpaden en mountainbike routes. Extra geld voor stadstoezicht. Ophogen budgetten voor buurt initiatieven. Er komt geld voor extra sporthallen. De korfbalvereniging krijgt eindelijk kunstgras.

De 9 partijen vormen samen een meerderheid van de gemeenteraad. Wij zijn blij dat het in deze gepolariseerde tijd mogelijk is om een breed compromis te sluiten. Waar de stad ook echt beter van wordt. Morgenavond stemt de gemeenteraad over dit voorstel.

Verzamelamendement begroting 2022

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA fractie. Daarnaast werk ik als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Mijn politieke motto is “minder moeilijk doen”. Wat dat betekent? Klik door…

Meer over Emiel van der Herberg