Blij met mid en long stay

Door Emiel van der Herberg op 13 november 2019

De komende jaren gaat Centrada, naast de reguliere nieuwbouw, extra woningen realiseren als mid stay en long stay. Dat betekent dat voor die woningen een huurcontract voor een beperkte periode geldt. Het College van B en W staat op het punt hierover “prestatie afspraken” te ondertekenen.

De Partij van de Arbeid is blij met deze ontwikkeling. Lelystad heeft een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De beste oplossing is om meer echte woningen te gaan bouwen, maar daarvoor is (al jaren) geen politieke meerderheid. En dan zijn mid en long stay voor de PvdA second best.

Te veel inwoners zitten in continue onzekerheid over waar ze komende tijd moeten wonen. Terwijl ze nog jaren moeten wachten op een regulier huurhuis. Een mid/long stay is voor hen geen ideale woonoplossing, maar in ieder geval wel een stabiele.

Die zekerheid van een dak boven je hoofd vinden wij het belangrijkste, en daar gaan wij bij de verdere uitwerking dus ook goed op letten. Voor inwoners die volgens de regels niet urgent woningzoekend zijn, maar in de praktijk wel, moet deze faciliteit een laatste tussenstop zijn richting de uiteindelijke huurwoning. Dat betekent bijvoorbeeld dat huurcontracten lang genoeg moeten zijn om de wachtlijst af te wachten.

Verder begrijpen we dat het College van B en W grotendeels in wil zetten op kwalitatief goede woningen, die mogelijk later “na de woningnood” als reguliere huur- of koopwoningen voort kunnen bestaan. Dat zou dan een mooie stap betekenen richting Lelystad Next Level.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die

Meer over Emiel van der Herberg