Door Jop Fackeldey op 6 november 2016

Bouwen aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst, dat was voor mij zo’n beetje de rode draad die door de week liep. Op veel verschillende manieren. Zo was ik maandag aanwezig bij de landelijke regietafel verhoogde asielintroom. Aansluitend mocht ik het rapport huisvesting vergunninghouders dat we als grote steden hebben laten maken aanbieden aan de staatssecretaris. Vasthouden van het besef van urgentie voor de huisvesting van vergunninghouders, aandacht voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en bestendigen van maatregelen voor het halen van de taakstelling door gemeenten zijn de kernpunten. Van de twintig G32-gemeenten die meededen aan dit onderzoek hadden er vijftien een achterstand en vijf een voorsprong op de peildatum van 1 juli 2016. Tien gemeenten zeggen de taakstelling van eind 2016 te gaan halen, vijf doen dat ‘misschien’, en vijf gemeenten zeggen de taakstelling niet te gaan halen. Voor de laatste groep geldt dat de druk op de sociale woningmarkt te hoog is. De (ver)bouw van nieuwe woningen kost veel tijd vanwege procedures. Lelystad hoort gelukkig bij de groep gemeenten die het wel gaat halen. Veel gemeenten nemen extra maatregelen, maar zonder gebruik te maken van de landelijke instrumenten. Het betreft dan met name het toevoegen van woningen aan de bestaande voorraad, waarvan alle woningzoekenden kunnen profiteren. Op deze manier kunnen we de huisvesting van vergunninghouders beter spreiden en houden we draagvlak bij onze inwoners. Het blijft belangrijk dat we ons inspannen om vergunninghouders zo snel mogelijk te huisvesten. Op die manier creëer je buffercapaciteit in de AZC’s voor het geval het misgaat in Zuidoost-Europa. Bovendien willen we dat de vergunninghouders zo snel mogelijk deel van onze samenleving gaan uitmaken, en daar is een woning een essentiële voorwaarde bij. Dan kunnen ook zij bouwen aan de toekomst.

Op 1 november tijdens het Rijksbouwmeestercongres The Good,The Bad en The Ugly in Scheveningen presenteerde Floris Alkemade zijn essay De emancipatie van de periferie. In dit essay ageert de Rijksbouwmeester tegen de focus van planners op de stadscentra en pleit hij voor het benutten van de dynamiek en ruimte die de periferie biedt. Juist hier is de ruimte voor het experiment en voor innovaties als het gaat om de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. “De periferie zal hier een voortrekkersrol moeten nemen”, aldus Floris Alkemade. Lelystad was een van de case-studies, waarover ik mocht spreken.

Scheveningen, 1 november 2016.Bouwmeesterscongres

Ter introductie was overigens een prachtig filmpje over de stad gemaakt. Ik vond het een inspirerende bijeenkomst. De spanning tussen Bataviasat en het stadshart kreeg aandacht, maar ook de positie van Lelystad. Als je zoveel ruimte hebt als Lelystad is het de kunst die ruimte niet te laten verworden tot leegte, begon ik mijn bijdrage. Er volgde een geanimeerd gesprek over lelystad, de kansen en de uitdagingen. Dat die kansen steeds meer gezien worden bleek ook uit een publicatie in Cobouw. De bijeenkomst werd afgesloten met een column-achtige bijdrage van Eric Alink geheten de deling. Voor wie een glimlach niet schuwt en iets wil hebben om over na te denken: aanbevelingswaardig leesvoer.

En ondertussen ging het gewone leven natuurlijk ook door. Vorige week schreef ik al over de toenemende belangstelling van vliegtuigmaatschappijen om te kunnen vliegen vanaf Lelystad. Nou, dat gaat maar door. Deze week meldde Transavia zich. We gaan het meemaken.

Tenslotte hebben we deze week bekend gemaakt  dat de waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, voor iedereen openbaar is gemaakt. Lelystedelingen kunnen de WOZ-waarde van hun woning opzoeken via de website www.lelystad.nl/kaart. De openbaarheid van de WOZ-waarden een voorbeeld hoe digitale dienstverlening het inwoners makkelijker kan maken. En hoe je als overheid met openbare gegevens transparant bent. De WOZ-waarde geeft aan hoeveel de gemeente een pand waard vindt. Op basis van die WOZ-waarde worden allerlei belastingen berekend. Het is dus belangrijk dat we als gemeente die waarde goed berekenen. Voorheen was het zo dat je niet zelf de waarde van een woning kon opvragen. Alleen het taxatieverslag was bij de gemeente op te vragen, waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw huis is vergeleken om de waarde te bepalen. Nu kun je dus waar en wanneer je maar wilt de WOZ-waarde opvragen. Bijvoorbeeld op je tablet of computer. Op deze manier gebruiken we digitale dienstverlening dus om het inwoners makkelijker te maken en om als overheid transparant te zijn. Zo zoek je de WOZ-waarde op: Via de website lelystad.nl/kaart is de WOZ-waarde inzichtelijk via een zogeheten GIS-viewer. Kies de kaart ‘WOZ Waarde’ en gebruik de icoontjes links bovenin om in te zoomen of om de kaart te verslepen. Door op de kaart op een woning te klikken verschijnt met behulp van het informatie-icoontje de WOZ-waarde voor die woning. Via het tabblad ‘zoeken’ aan de rechterkant van de kaart kan ook een specifiek adres worden ingevoerd.

Allemaal vormen van bouwen aan de toekomst. dat is het mooie aan Lelystad, die aan die toekomst bouwen we samen.