Door Jop Fackeldey op 6 juli 2014

Bouwen maar !

De laatste week voor het reces. Op zichzelf een wonderlijk gevoel, nu de trein net een soort van op gang begint te komen staat er al weer een zomerreces voor de deur. dat is van de andere kant ook wel weer goed , tijd om te reflecteren en het ongetwijfeld hele drukken 2e halfjaar voor te bereiden. Tijd om bijvoorbeeld het betrekken van de burger bij besluitvorming over de begroting verder handen en voeten te geven.

Ondertussen wel in de Raad de eerste vuurdoop als wethouder Financiën gehad. De jaarrekening unaniem goedgekeurd en over de begrotingsmonitor en kaderbrief was nog nauwelijks discussie. Dat kan natuurlijk ook nog nauwelijks gezien de korte tijd die er was om e.e.a. op te stellen en de korte tijd die er dus ook was om e.e.a. te bespreken. we sprak vrijwel iedereen de zorgen uit over de financiële staat van de stad. ik snap die zorgen. de uitdaging wordt dan ook komende periode om een financieel veilige koers te varen, maar ons juist nu de economie en de woningmarkt wat aan lijkt te trekken ons niet door die zorgen te laten verlammen. We zullen mogelijkheden moeten vinden om juist nu te kunnen investeren in de stad.

Op het gebied van de bouw zien we echt beweging. Zo voor de zomervakantie sloten we – landelijk – de actieagenda bouw af.  In die agenda ben ik betrokken geweest bij het onderwerp renovatie, transformatie en herbestemmen. maar er is veel meer. Er zijn concrete praktijkvoorbeelden verzameld op vele gebieden. Tijdens de slotbijeenkomst werd goed zichtbaar hoeveel er in Nederland al gebeurd. Daar kan ook meer van in lelystad neerdalen. ik zou bijna zeggen kijk maar eens op de homepage van de actieagenda . Dat zal ik zelf in deze recesperiode zeker ook doen, om te kijken wat we ervan in lelystad zouden kunnen gebruiken.

Maar ook in lelystad blijven er – hoe voorzichtig ook – kansen en ontwikkelingen. Zo hebben we met Geveke Bouw een overeenkomst getekend voor de bouw van 10 nieuwe woningen op een van de mooiste locaties met blijvend vrij uitzicht in de woonwijk Warande. Het gaat om rijwoningen in de prijsklasse vanaf € 182.500,– v.o.n. Na de zomer komen de woningen officieel in verkoop, maar wie alvast een voorproefje wil zien kan terecht op de website: www.brw-warande.nl . Geveke Bouw brengt het project van 10 woningen op de markt onder de naam ’Serra’. Deze naam verwijst naar de Latijnse naam voor ‘zaagblad’. Als u de impressie van de woningen ziet, weet u waarom.

De overeenkomst voor de bouw van 10 woningen is wat mij betreft opnieuw een signaal dat de woningmarkt – ook binnen Lelystad – aantrekt. Binnen de nieuwste woonwijk van Lelystad (Warande) komen verschillende nieuwe bouwinitiatieven van de grond. Het is belangrijk dat bouwactiviteiten in Warande doorgaan. Dat is ook voor de al zittende bewoners belangrijk, om de wijk zo snel mogelijk definitief te kunnen inrichten. De overeenkomst met Geveke Bouw laat zien dat marktpartijen geloven in Warande en mensen van binnen en van buiten Lelystad een aantrekkelijk woonproduct kunnen bieden. Meer bouwinitiatieven staan op de rol. Lelystad biedt met Warande toekomstige bewoners een zeer aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Tenslotte was er uiteraard ook in deze week nog de luchthaven. Op woensdagavond gaf Hans Alders in Lelystad een goede toelichting op de voorliggende besluiten. net als bij de andere informatiebijeenkomsten zijn er ook voor Lelystad impressies gemaakt van geluid en is er veel informatie over de routes gegeven. Die staan ook allemaal op de site van de Alderstafel. Ik kan die zeer aanbevelen. Het was een prima avond, met veel informatieve vragen. uit de aard van de vragen bleek overigens eens temeer dat er voor de ontwikkeling van onze luchthaven veel draagvlak is in Lelystad. gelukkig heeft ook de kamer tijdens de stemmingen over de moties. Dat betekent niet dat we er al zijn. De aanvraag is in juni behandeld in de ministerraad en vrijgegeven voor inspraak en besprekingen met Eerste- en Tweede Kamer (voorhangprocedure). Dat staat los van de behandeling in de kamer de afgelopen weken. Die was politiek van grote betekenis, omdat de staatssecretaris nu weet dat ze door kan. Formeel kunnen de kamers nog reageren op het besluit, maar dat zal niet afwijken van de houding tijdens het debat. Ook gaat het ontwerp-Luchthavenbesluit nog naar de Raad van State voor advies. Daarna wordt het besluit definitief en kunnen de vervolgstappen gezet worden in de realisatie van de luchthaven:

– wijziging bestemmingsplan
– vergunningverlening
– aanbesteding
– bouw

Wellicht ten overvloede, voor wie meer wil weten: Download alle relevante documenten met betrekking tot het ontwerpluchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad hier.