Door Jop Fackeldey op 15 november 2015

Bressen, is dat een werkwoord ?

Willekeurig gesprek tussen een aantal wethouders, dat Den Haag, dat lijkt wel een vesting. Zullen we daar eens een bres in slaan. Een bres slaan, dacht ik, maar dat is toch iets om met salvo’s en ander gewelddadig ongerief een belegering te beëindigen. Niet bepaald een politieke oplossing. En toch… het is wel wat we gaan doen. Want inderdaad, op sommige momenten lijkt “Den Haag”  wel een onneembare vesting. Zeker om financiën heen ligt een slotgracht.

Ik heb het al eerder geschreven. Gemeenten worden onevenredig hard gekort. En nu er weer geld in Den Haag is moeten gemeenten daar wat mij betreft van meet profiteren. Dinsdag a.s. boden we daarom mede namens nu al 220 andere gemeenten hiervoor een petitie aan zowel minister Plassterk als aan de Tweede Kamer aan.

IMG_2302 IMG_2305 IMG_2313

Dat is hard nodig en dat moet ook kunnen. Zeker nu ook de Miljoenennota laat zien dat er weer meer mogelijk is. Een deel van de financiële ruimte moet wat mij betreft doorgegeven worden aan gemeenten. Het was trouwens druk met petities in Den Haag, dinsdag bood onze burgemeester ook de petitie voor behoud van de rechtbank aan.

IMG_2309 IMG_2310

Zo mocht ik aan twee petities tegelijkertijd meewerken. En dan nog zeggen dat de politiek niet effectief is.

En als klap op de vuurpijl ben ik als voorzitter van wat we zijn gaan noemen de stuurgroep nadeelgemeenten ook nog een andere lobby begonnen. We willen – ook in financieel opzicht meer tijd hebben om de effecten van de overschakeling naar zogenaamde objectieve verdeelmodellen te implementeren. Voor meer informatie klikt U hier.  Is dit nou een banale vraag om meer geld. Nee, dat is het niet. We springen in de bres (daar is-ie weer) voor in ons geval al die instellingen en klanten in de jeugdzorg die de dupe dreigen te worden van deze Haagse financiële logica. Want wanneer deze budgetkortingen onverkort van kracht blijven dreigt het de komende jaren vreselijk mis te gaan bij de uitvoering van de taken die die gemeenten sinds begin dit jaar hebben op het gebied van de Wmo en de Jeugdhulp.

Natuurlijk werpt Den Haag de ene verdedigingslinie na de andere op.  Een wij proberen daar steeds gaten…bressen in te slaan. De wethouder als actievoerder zal ik maar zeggen.

Een plotseling schoot me te binnen dat menig bedrijf, instelling of burger zich ook wel eens zo voelt. Maar dan gemeente als vesting. Regels, wetten en ander ongerief bezwijken vaak niet onder de belegering. Terwijl dat misschien wel zou moeten. Nou is het goede nieuws dat we zelf uit voorzorg maar vast 2 bressen in die vesting hebben geslagen. De grootste noemen we ondernemersplein. Dat is een poort in de wal zal ik maar zeggen. U kunt er terecht met al uw vragen. En er zijn tal van leuke activiteiten. Zo is er woensdag 2 december van 17.00 tot 21.00 uur een Startersmarkt. Deze is met name bedoeld voor beginnende ondernemers, maar iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden om te ondernemen in Lelystad is van harte welkom.

Een andere bres is mijn ondernemersspreekuur. (Bijna) iedere maandag van 11.00 tot 12.00 op datzelfde ondernemersplein. Dat zou toch echt een bres in de verdediging van de gemeente moeten kunnen zijn.

Overigens zijn er gelukkig ook steeds meer voorbeelden waarin het wel goed gaat. Samen met de op Larserpoort gevestigde bedrijven en hun werknemers is er een plan gemaakt voor revitalisering van bedrijventerrein van Larserpoort. En daarvan start nu de uitvoering. De plannen omvatten de aanleg c.q. verbetering van voet- en fietspaden op het bedrijventerrein, asfaltering en verbreding van de Pascallaan en herinrichting van het kruispunt Pascallaan/Larserpoortweg met de aansluiting op de Larserweg. De werkzaamheden beginnen met de aanleg van de voetpaden.

Maar terug naar die vesting, en die Bres. Eigenlijk ben ik steeds op zoek naar ondernemers ( en anderen ) die ons kunnen helpen die bressen steeds groter te maken en de vesting af te breken. Want we zijn er van, voor en door de samenleving. Want als de bres in omvang groot genoeg is, dan kan de belegeraar tot een bestorming en inname overgaan. Bij een bestorming vielen over het algemeen veel doden en gewonden. Dat laatste hoeft dan bij deze vesting weer niet. Maar ik vind het een mooi beeld. Burgers, bedrijven en instellingen, bestorm onze vesting !!

Een actiegericht weekje dus. Dat wekt misschien de indruk dat het niet zo goed gaat met de stad. En dat is zeker niet waar. Zo kregen we deze week o.a. cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid op de luchthaven. De werkgelegenheid op de luchthaven is per 1 april 2015 374 arbeidsplaatsen, een groei van 79 arbeidsplaatsen. Dit betekent dat de luchthaven nu qua werkgelegenheid groter is dan ooit tevoren!

  • De cijfers van de afgelopen jaren (telkens per 1 april) zijn als volgt:
  • 2010     311
  • 2011     307
  • 2012     234       <= dieptepunt
  • 2013     242
  • 2014     295
  • 2015     374

Natuurlijk was er nog veel meer te beleven afgelopen week. Zo was er natuurlijk de tweede termijn van de begrotingsbehandeling. Die begroting is unaniem aangenomen door de Raad. Een prestatie waar we als college – en zeker de wethouder financiën – blij van worden. Waar ik ook blij van werd was en nieuwe website die het licht zag. Dromen voor Lelystad heet deze site. Een site vol met leuke en optimistische verhalen over onze stad.

En tenslotte mocht ik deze week het concept voor de nieuwe woonvisie presenteren. We hebben een eerste concept opgesteld dat nu de consultatiefase ingaat.  In deze fase kunt U allemaal meedenken met ruim 50 beleidsuitgangspunten die het college vooralsnog heeft geformuleerd om de komende vijf jaar ‘samen mee aan de slag’ te gaan. Het uitwerken van de nieuwe Woonvisie moet leiden tot voldoende kwalitatief goede, gevarieerde en betaalbare woningen en prettige gewilde woonwijken.  Inwoners vinden wonen belangrijk.  Een goede woning en een prettige woonomgeving staat voor hen gelijk aan ‘leven’.  Daarom willen we graag de mening horen over hoe ‘goed wonen’ in Lelystad gestalte moet krijgen. Bij het opstellen van het concept is al rekening gehouden met de uitkomsten van aan het burgerforum LelyStadsPanel voorgelegde vragen en met de mening van diverse maatschappelijke organisaties.  In de consultatiefase die de komende 3 weken duurt, kan iedereen meedenken en ideeën aandragen over wat goed wonen in Lelystad moet inhouden.  Wie een uitgebreide inhoudelijke reactie op de concept Woonvisie wil geven, kan die sturen naar woonvisie@lelystad.nl. Maar op een directe manier meediscussiëren kan ook. Daarvoor maken we gebruik van een digitaal discussieplatform. Op een speciaal ontwikkelde forumwebsite  presenteren we de Woonvisie in een aantal belangrijke vraagstukken met daarbij de ideeën c.q. beleidsmaatregelen die zouden kunnen bijdragen aan een oplossing. Op de website kan iedereen nieuwe vraagstukken plaatsen, maar ook nieuwe ideeën aandragen voor uitvoering van het gewenste woonbeleid in de komende jaren.

Zo proberen we op meerdere manieren bressen in de vesting die gemeente heet te slaan. Doe mee !