Door Jop Fackeldey op 21 april 2014

Broedende kippen en zo…..

Afgelopen week was een drukke week…en er valt weinig over te vertellen. om maar in de paasstijl te blijven: broedende kippen en zo. Maar er is hard gewerkt aan een coalitieakkoord en collegesamenstelling. Daarover als het goed is deze week meer. in de tijd die overbleef gaan ook de overleggen over luchthaven, Flevokust etc. door. Tegelijkertijd naderen we nu voor Flevokust ook het moment waarbij de gemeente aan zet is, maar die zet zal moeten wachten tot er een door de raad bekrachtigd coalitieakkoord en een nieuw College is.

Omdat ik toch in Den Haag was, ben ik aangeschoven bij het watertorenberaad. ik was daar al vaker voor uitgenodigd, maar nooit eerder in de gelegenheid. Inspirerende bijeenkomst met als thema: “onderneem de stad”. Met vele praktische voorbeelden over de manier waarop burgers en overheid samen de stad kunnen maken.

Een andere aardige gelegenheid was het sea- and airportontbijt in Amsterdam. Behalve dat je achterlijk vroeg weg moet om om 07.15 u aan het ontbijt aan te kunnen schuiven, het is een goed netwerk om Lelystad Airport te promoten en samenwerking op het gebied van acquisitie vorm te geven. Leerzame voorbeelden te over !

Maar verder was het vooral onderhandelen en broeden. U hoort er snel meer over !