Door Emiel van der Herberg op 3 februari 2015

Buitenraad gaat van start

In maart 2014 koos Lelystad een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad wil graag meer dan vroeger in contact komen met de inwoners, en (ook) praten over dingen die echt leven in Lelystad. Een voorzichtige start maakte de raad in het zomerreces, met de “Zomerraad”.

In december 2014 besloot de gemeenteraad definitief om “structureel tijd te creëren voor externe gerichtheid”:

Elke maand een derde bijeenkomst te organiseren, gericht op interactie met de samenleving, instellingen en organisaties. De invulling hiervan wordt bepaald door de lange termijn agenda, de informatiebehoefte van de raad en/of vraag vanuit de samenleving, instellingen en organisaties.

Die derde bijeenkomst iedere maand – dat is de “Buitenraad”.

Iedereen kan onderwerpen voor de buitenraad insturen. Dat geldt voor raadsleden, maar zeker ook voor inwoners die een onderwerp belangrijk vinden. Alle (geldige) inzendingen komen op deze website te staan in de themalijst.

Iedere maand selecteren de gezamenlijke fractievoorzitters in de gemeenteraad een thema voor de buitenraad. De inzenders van dat thema krijgen daarna een uitnodiging om te adviseren bij de voorbereiding van de avond.

Meer informatie vindt u op www.buitenraad.nl.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg