Door Jop Fackeldey op 29 juni 2014

Dan liever de lucht in: Hoera !

Het is zover, er is een politieke meerderheid in de kamer voor uitbreiding, dus de uitbreiding van Lelystad Airport gaat door.  Er komt overigens nog een voortzetting van het op 26 juni gehouden debat in een Voortgezet Algemeen Overleg. Mogelijk geven dan nog meer partijen steun aan de luchthavenontwikkelingsplannen van het kabinet. Naar dit moment is jaren toe gewerkt. Er ligt een zorgvuldig aan de Alderstafel uitgewerkt akkoord met een breed draagvlak in de regio. De komende jaren geven we invulling aan de randvoorwaarden waaronder luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport tot stand kan komen, zoals investeringen in bereikbaarheid. Vervolgens is het aan Schiphol en de luchtvaartsector om daadwerkelijk vluchten vanaf Lelystad Airport te realiseren.

Om de ontwikkeling van Lelystad Airport tot dé luchthaven voor reparatie- en onderhoudbedrijven (MRO-sector) te maken, blijven we ons onder andere sterk maken voor snelle invoering van luchtverkeersleiding. Samen met alle betrokken partijen in de regio, zoals de provincie, het bedrijfsleven, de gemeenten gaan we voortvarend aan de slag om bedrijven goede vestigingsmogelijkheden te bieden. Het luchthavenbesluit biedt ruimte om te kijken naar optimalisering van de plannen en nog nader te maken afspraken te concretiseren. Dat geldt voor mogelijkheden om te verwachten geluidsoverlast nog verder te minimaliseren en voor het compenseren van boeren, mochten die in hun bedrijfsvoering nadeel ondervinden van de luchthaven, zodra die operationeel is. Want ook dat mogen we niet vergeten, er is weliswaar minder overlast per vlucht dan op Schiphol, maar degenen die wel door overlast getroffen worden moeten we steunen. Daar zal ik mij hard voor blijven maken.

Voorafgaand aan het besluit hebben we ons voor en achter de schermen flink geroerd. Zo mocht ik onder andere (heeeel kort) op het NOS journaal, Radio 1, omroep Flevoland en op BNR nieuwsradio .

Naast het luchthavengeweld gaat het gewone werk uiteraard ook gewoon door. Zo mocht ik voor het eerst als wethouder financiën de jaarrekening toelichten tijden de beeld- en oordeelsvormende sesie van de Raad, had ik mijn eerste aandeelhoudersvergadering van het Sportbedrijf en het eerste regionale overleg over economie en arbeidsmarkt. Leuk om ook een aantal nieuwe elementen in mijn portefeuille te mogen verkennen.

Ongemerkt kruipen we zo al weer naar het zomerreces toe. Wel een beetje gek, als je net op stoom bent gekomen…… Maar goed, het is niet anders. Het goede nieuws  is dat er zo’n recesperiode altijd eel meer ruimte is voor werkbezoeken, zomerstages of je het ook noemen wilt. Dus als er een lezer van deze blog is die daar ideeën over heeft, ik kom graag langs !