Door Jop Fackeldey op 31 januari 2016

Dat valt in goede aarde

Soms gaat er gewoon heel veel goed en kun je extra trots zijn op je stad. Bijvoorbeeld de discussie over huisvesting van statushouders tijdens en beeldvormende sessie van onze Raad. Er waren vragen, natuurlijk, maar de discussie werd op inhoud gevoerd. En dat lees je wel eens anders. Op basis van die inhoudelijke discussie kan het voorstel door naar de Raad, en daar ben ik blij mee.

Over wonen valt er nog wel meer goed nieuws te melden. Samen met  tien toekomstige bewoners mocht ik de bouwstart van hun woningen in de steeds populairder wordende wijk HanzePark vieren.

16-016  Bouwstart 10 eengezinswoningen Hanzepark - Readyforliving -MG_6147  Fotostudio Wierd

Nu de woningmarkt aantrekt, groeit de interesse bij bouwers en ontwikkelaars om ook in Lelystad de woningbouwmogelijkheden te benutten. De succesvolle verkoop van 10 eengezinswoningen aan de straat Hanzepark in de gelijknamige wijk door de lokale ontwikkelaar Readyforliving bewijst het gelijk dat ook Lelystad van die groeiende markt profiteert. De bouwstart van deze 10 eengezinswoningen in Hanzepark markeert echt de groeiende woningmarkt. Het project van de 10 eengezinswoningen is een vervolg op 13 eerder gebouwde woningen door Readyforliving aan de Rigastraat in HanzePark. Ook in de wijk Warande biedt Readyforliving woningen aan die volgens het kant-en-klaar concept worden gebouwd. Ik ben blij met de groeiende belangstelling voor nieuwbouw in Lelystad. Lelystad is om te groeien op termijn afhankelijk van een vestigingsoverschot. Het is nu – met een aantrekkende economie – dan ook tijd om Lelystad met een onderscheidend woningaanbod en met de woonkwaliteiten die de stad biedt goed neer te zetten. Daarin zoeken we de samenwerking met marktpartijen. We zijn volop met hen in gesprek om met aansprekende woonproducten te komen die we kunnen realiseren op de diverse ontwikkellocaties. Daarvan zijn HanzePark en Warande de belangrijkste, met de meeste ruimte.

Dat kun je ook teruglezen in onze concept-woonvisie. We zijn in de voorlaastste fase voordat we de woonvisie aan kunnen gaan bieden aan de Raad. De inspraakversie is uiteraard via de site van de gemeente in te zien. We hebben intensief met de gemeenteraad gesproken in een tweetal Benen Op Tafel sessies, met alle stakeholders, inwoners hebben kunnen reageren via een digitaal forum en er was een mooie bijeenkomst van de stadmakerij.  Hij is bijna compleet. Parallel aan deze (formele) inspraakronde gaan we aan de slag met het compleet maken van de bijlagen (vooral het overzicht van bebouwingsmogelijkheden is nog niet af) en de lay out. We verwerken de laatste opmerkingen en hopen de woonvisie dan op 23 februari als College vast te stellen en aan de Raad aan te bieden. En dan maar hopen dat die ook in goede aarde valt en dat we ook hier een mooi inhoudelijk debat kunnen voeren.

Over goede aarde gesproken, die was afgelopen week ook nog weer op een hele andere manier aan de orde: op de regionale bodemdag. Op donderdag 28 januari vond bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de regionale Bodemdag plaats. Zo’n 80 medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland bezochten de regionale Bodemdag. Ik mocht als OFGV bestuursvoorzitter en wethouder van Lelystad het openingswoord verzorgen.

Fackeldey-bodemdag

De bijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling, samenwerking en veranderende wet- en regelgeving. Zo werd tijdens de regionale Bodemdag onder meer gesproken over de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water volledig herzien, met als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Voor de deelnemende organisaties betekent dit een andere manier van (samen)werken. Om de stelselherziening van het omgevingsrecht een succes te laten worden, moet je daar nu al gezamenlijk mee aan de slag. Ik vind het een mooi voorbeeld van de meerwaarde die het samen hebben van een omgevingsdienst heeft, samen weten we echt meer dan als individuele gemeenten en provincies.

Ook werk en met name werkgelegenheid blijft veel aandacht vragen, al is dat dan ook vooral op de achtergrond. Over acquisitiegesprekken kun je moeilijk publiceren. Zo hebben we deze week een dag met al onze EZ-mensen onder leiding van externe deskundigen besteed om ons acquisitiebeleid en -inspanningen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Want de wereld blijft in rap tempo veranderen. En ook achter de schermen houden we met medewerkers van de rechtbank en de advocatuur in de gaten dat het behoud van de rechtbank stevig verankerd blijft. Samen met collega Elly van Wageningen gingen we kijken bij het testveld van windmolens en de nieuwe molen die Enercon daar aan het oprichten is. We verkenden hoe Lelystad van deze snel groeiende markt zowel qua duurzaamheid als werkgelegenheid mee kan profiteren. En zo was er nog veel meer.

De week werd mooi afgesloten. Als lid van de Adviesraad voor ons ruimtevaartmuseum mocht ik bij de boekpresentatie zijn van het boek dat Henk van Wezel over zijn bijzondere hobby en zijn museum heeft geschreven. Henk is voor mij nog steeds een groot voorbeeld hoe ook een (ernstige) belemmering je niet hoeft te belemmeren om je dromen waar te maken. Zijn boek heet niet voor niets:  ‘Een beperking… Nou en?’