Door Jaap van Gelder op 16 maart 2014

De Kracht van Lelystad

Eind jaren tachtig stond Lelystad op een kruispunt. De toekomst van de stad leek erg onzeker. Er werd gekozen voor een ongebruikelijke aanpak. Door het in samenspraak met velen ontwikkelen en uitvoeren van een Masterplan is bereikt, dat de stad er nu veel beter voorstaat op terreinen als stedenbouw, volkshuisvesting, wegen, vervoer en de ontwikkeling van bedrijvigheid.

Nu staat Lelystad opnieuw op een kruispunt, ditmaal omdat de grote decentralisatie van rijkstaken, maar ook de andere positie van burgers het noodzakelijk maakt opnieuw na te denken over de toekomst van de stad op langere termijn. Hoe moet de sociaal maatschappelijke structuur van de stad er over tien jaar uitzien? Hoe gaan wij om met de uitdagingen van vandaag? Hoe zorgen wij ervoor dat opnieuw een breed gedragen plan wordt opgesteld en uitgevoerd?

Leden van de Partij van de Arbeid schreven hierover een manifest met als titel: De Kracht van Lelystad. Het manifest is een dringende oproep om op bovengenoemde vragen antwoorden te formuleren. Het manifest is op zaterdag 15 maart overhandigd aan lijsttrekker Jop Fackeldey, waarbij de initiatiefnemer, oud-burgemeester Chris Leeuwe, een korte toelichting gaf. De PvdA zal dit manifest zeker inbrengen in de besprekingen over een nieuwe coalitie en heeft alle partijen opgeroepen om gezamenlijk een beweging De kracht van Lelystad te starten.