Door Jop Fackeldey op 13 september 2015

De wereld draait door

Afgelopen week was, opnieuw, een week van uitersten. Dit weekend vieren we met zijn allen de start van het Culturele seizoen met Lelystart. En prachtig feest wat een heel weekend ons stadshart op zijn kop zet. Dat is genieten. Want de wereld draait gewoon door, en dat moet ook, maar alles overheersend is toch de berichtgeving over de enorme stroom vluchtelingen en de indringende beelden daarbij. Persoonlijk vind ik dat we als Lelystad daarbij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. we kunnen niet aan de kant blijven staan. Ik ben blij dat daar in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag a.s. over gesproken gaat worden, zodat we als College weten hoe ver ons mandaat gaat. maar dat we aan de bak moeten staat voor mij als een paal boven water. De PvdA-fractie dient hierover in ieder geval een motie in.

En ondertussen draait onze wereld gewoon door. Zo was er natuurlijk de spanning over het besluit mbt het “uitkleden”van onze rechtbank. dat besluit is uitgesteld tot 28 september. Is dat nu goed nieuws ? Ik ben er eerlijk gezegd niet gerust op. Er staan wel mooie teksten….maar we zullen heel erg moeten blijven opletten dat we niet met een kluitje of een doekje voor het bloeden het riet ingestuurd worden. Wat we nodig hebben is een keiharde bevestiging dat Lelystad een volwaardig rechtbank blijft hebben waar het volledige zaakspakket (zoals dat in jargon heet, behandeld blijft worden. Ik ben wel heel blij met alle steun en samenwerking. Naast onze eigen acties waarin we, onze burgemeester voorop, strijden voor het behoud van die rechtbank, kwam de steun van vele kanten. Een stevige brief van onze CdK, acties van medewerkers, rechters en advocaten, acties van de vakbonden.. met zijn allen gaan we er komen. Maar we laten ons niet afleiden door uitstel van de besluitvorming.

Over beide onderwerpen schreef ik meer in mijn Column in Flevozine.

Ondertussen gaan er dingen ook gewoon wel goed. Daar waar bij de begrotingsmonitor in juni nog het beeld bestond dat rekening moest worden gehouden met een negatief resultaat van € 1,4 miljoen, is nu de verwachting dat de afwijkingen ten opzichte van de begroting per saldo zullen leiden tot een negatief resultaat van € 1,3 miljoen. In de begrotingsmonitor is per aandachtsgebied inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en wat de ontwikkelingen zouden kunnen zijn in het meest ongunstige en in het meest gunstige geval. Het gaat daarbij om begrotingsonderdelen die van grote invloed zijn op het begrotingssaldo en moeilijk beïnvloedbaar zijn. Uit de huidige analyses blijkt dat deze begrotingsonderdelen per saldo tot een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting zullen leiden van afgerond € 1,3 miljoen. Deze verwachting beweegt zich tussen de bandbreedte van + € 5,6 miljoen in het meest gunstige geval en – € 6,9 miljoen in het meest ongunstige geval. (In de begrotingsmonitor van mei werd in het meest ongunstige scenario nog uitgegaan van een afwijking van – € 11,2 miljoen.) we zijn er nog niet, maar voorlopig lijken we er dus behoorlijk in te slagen om de negatieve effecten van de rijksbezuinigingen voor Lelystad in ieder geval in 2015 binnen de perken te houden. Dat doet overigens niets af aan mijn zorgen op langere termijn !

Zo was er weer goed nieuws van het economisch front. Sinds 2014 participeert Lelystad in het Riviercruise project van Amsterdam Cruise Port om de Amsterdamse regio als riviercruisebestemming te versterken. Bataviahaven in Lelystad is de cruisehaven van Flevoland. Onlangs nog is Bataviahaven door de branchevereniging uitgeroepen tot de beste charterhaven van Nederland. Ter promotie van de Amsterdamse regio, de cruise destinatie van Noordwest Europa voor zowel de rivier- als zee cruise, is een aantrekkelijk film gemaakt. In deze film is Lelystad een van de bestemmingen, maar heeft daarnaast ook een eigen promotiefilm.

In de tweede helft van de week was ik met een delegatie vanuit de Amsterdam Airport Area naar Istanbul. Een reis vol met ontmoetingen met turkse ondernemers die investeringen in Nederland overwegen, maar ook een reis waarin we een kijkje achter de schermen konden nemen van de groei van de luchthaven van istanbul en Turkish Airlines.

Istanbul

Die groei gaat spectaculair hard. In economisch opzicht is er echt sprake van een inhaalrace. En natuurlijk – en dan zijn we weer terug van het begin – met onze turkse reisgenoten kwam de situatie in Turkije en met name ook de enorme stroom vluchtelingen en de effecten daarvan ter sprake. En dan schrik je, en wordt je er stil van. Inderdaad, de wereld draait door…op meerdere manieren !