Door Jop Fackeldey op 5 februari 2017

Do be do be do.

Een mooie week afgelopen week. Je merkt steeds meer dat er beweging is. Beweging op de woningmarkt, beweging bij de mogelijke bedrijfsvestigingen; kortom er liggen kansen. Nu nog de echte opgave, het grijpen van de kansen. Soms kom je daarbij mooie spreuken tegen die de kern daarvan raken, ik vond deze wel aardig: To do is to be. (Friederich Nietzsche); To be is to do. (Immanuel Kant). En voor de liefhebbers van humor: Do be do be do.(Frank Sinatra). Doen dus, daar gaat het om. En wel zodanig doen dat het ook een positief effect heeft voor de Lelystedelingen. Ik kom daar zo op terug.

De maandag is altijd bedoeld voor een veelheid aan interne overleggen en overlegjes, maar ook voor het ondernemersspreekuur van 11.00 tot 12.00 op het ondernemersplein. Zonder afspraak gewoon even binnenlopen. Die spreekuren worden de laatste tijd best aardig bezocht en vaak gaat het om hele concrete vragen. waar moet ik zijn om ??? Wat vind je van mijn idee om ??. Meestal leuke gesprekken, soms ook minder leuke. Ondernemers die op het gemeentelijk apparaat vast zijn gelopen. Juist dan is het belangrijk om het gesprek aan te komen gaan. Soms zijn regels hoe naar ook gewoon regels, maar kan ik uitleggen waarom iets niet kan, maar vaker kunnen we samen op zoek naar hoe of wat er wel kan.

Over doen gesproken, afgelopen dinsdagavond zat ik met een wisselend gevoel bij de raadsvergadering. Tijdens de beeldvormende sessie hadden we een goed inhoudelijk gesprek met de Raad over ons plan voor Parkwijk. dat gaf energie. Dat we daar nog een keer over doorpraten voordat de Raad tot besluitvorming kan komen is niet erg, sterker nog, daar kan het plan alleen maar beter van worden. Maar tijdens de Raadsvergadering zelf….de uitvoeringsnota duurzaamheid. Ik ben echt een beetje de weg kwijt. eerst stelt de Raad een kadernota vast, maar wil de uitvoeringsnota ook nog zien. Ongebruikelijk in de taakverdeling tussen Raad en College, maar goed dat staat de Raad vrij. ik denk dan, dat gaat om een (marginale) toets van de Raad aan de uitvoeringsnota, waarbij de Raad zich zal realiseren dat deze uitvoeringsnota opgesteld is op basis van een intensieve dialoog met de samenleving. Precies zoals we dat in het Raadsprogramma afgesproken hebben. maar nee, niets was minder waar. Een stortvloed van amendementen en moties. Als ik het goed zag, is zo ongeveer 1/3e van het budget er uit geamendeerd (en het kan bij de definitieve stemming nog erger worden), het speerpunt mobiliteit kent geen uitvoeringsonderdelen meer en wat dan nog wel door kan heeft budget voor 2 jaar meegekregen, daarna moet het binnen de begroting opgelost worden. Dat is een eufemisme voor door bezuinigingen nieuw budget vinden. Ik vind dat toch tamelijk stuitend, zeker omdat in ons raadsprogramma staat: “We gaan uit van zelfredzame inwoners die weten wat goed voor ze is. Als gemeentebestuur willen we veel meer gebruik maken van de kracht van de samenleving en daarmee energie vrijmaken en nieuwe ideeën ophalen.” en over duurzaamheid staat er “Duurzaamheid richt zich daarbij niet alleen op energieopwekking of –besparing. Nodig is een bewuste houding die gericht is op zorgvuldig gebruik en hergebruik van materialen en op het voorkomen van verspilling. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.” Dat zijn nu dus veelal de onderdelen die geschrapt zijn. Ik hoop dat de Raad in de toekomst haar eigen programma wat meer serieus neemt. To do is to be zullen we maar zeggen.

In de categorie to be is to do beleefden we woensdag een mooi moment: de Bouwkuip Flevokust werd leeggepompt.

 Nu de bouwkuip is drooggelegd, kan het vullen met zand beginnen en ontstaat er weer een nieuw stuk Flevoland. Een belangrijke mijlpaal in de aanleg van de haven is hiermee bereikt.

Door het droogleggen heeft de provincie Flevoland ook nieuwe contouren gekregen. De kade in het IJsselmeer is nu onderdeel van het Flevolandse landschap en is in de toekomst ook op kaartmateriaal te zien. Het leegpompen van de bouwkuip gebeurde tijdens een feestelijk moment onder toeziend oog van de partijen die tot nu toe bij de plannen en uitvoering betrokken zijn. Zij voeren met een schip naar de toekomstige haven en konden het terrein zo van alle kanten bekijken. De plannen worden nu werkelijkheid. We zien het voor onze ogen gebeuren en dat is prachtig. Met Flevokust verbinden we de Flevolandse agrariërs en andere exportbedrijven met afnemers in Nederland en de rest van de wereld. De nieuwe haven brengt bedrijvigheid en banen; bovendien is het een motor voor andere ontwikkelingen. Flevokust is ook het begin van nog veel meer. En het mooie is dat al voordat de haven een feit is de containeroverslag via het eiland bij de Maximacentrale al begonnen is.

Er viel nog veel meer te doen afgelopen week. Zo was er intensief overleg over de mogelijkheden om uitstel voor de luchthaven te beperken, konden we aankondigen dat de haalbaarheid van een volwaardige bioscoop in Lelystad weer een stapje dichterbij is en konden we weer een nieuw instrument toevoegen aan het ondersteuningspallet voor ondernemers: De Flevolandse Zaak. De Flevolandse Zaak is een tripartiete samenwerking van De Hogeschool Windesheim Flevoland, het Ondernemersklankbord en het Zelfstandigenloket Flevoland. Binnen het samenwerkingsverband verzorgt de Flevolandse Zaak (FLZ) het ondersteunen van(ex-)ondernemers met behulp van junior adviseurs. Dit zijn studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland met een financiële of commerciële achtergrond. Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Bij verwijzing door het ZLF naar de Flevolandse Zaak worden de ondernemers tevens aangemeld bij het Ondernemersklankbord, waarbij de vrijwillige oud-ondernemers de studenten ondersteunen en als klankbord fungeren voor de ondernemers. Eem mooie combi en een mooie meerwaarde door en voor Windesheim Flevoland.