Door Jop Fackeldey op 27 april 2014

Een mooi boeket

Het grote – en goede wat mij betreft – nieuws van de afgelopen week was natuurlijk dat de coalitievorming geslaagd was. het is een mooi boeket van verschillende bloemen geworden. Juist die verschillen vormen samen een mooi geheel. Na een laatste vergadering op woensdagavond, konden we op donderdagmorgen met zijn allen trots en blij het coalitieakkoord presenteren. Een akkoord op hoofdlijnen, maar wel met een vernieuwende koers. Tijdens het proces gingen er wat zure tweets heen en weer over het feite dat die coalitievorming in beslotenheid plaatsvond. Dat vond ik eerlijk gezegd wat naïef. Als je elkaar echt “de nieren wilt proeven”dan moet je dat in beslotenheid doen. Maar anders dan andere jaren is het coalitieprogramma geen dichtgetimmerd programma, maar een programma waarin je op tal van plaatsen concrete handreikingen ziet om bij de uitvoering te zoeken naar breedte en die uitvoering samen met stad en samenleving te doen. in dat opzicht past het programma naadloos bij het initiatiefvoorstel “de gemeente doet mee”. Bovendien – en dat is ook nieuw – gaat het hierbij om een raadsprogramma. alle fracties zijn uitgenodigd om tijdens de behandeling van 13 mei amendementen en moties in te dienen. natuurlijk gaat het er nu in al die mooie woorden in praktijk te brengen. Ik heb daar vertrouwen in. Tijdens de coalitiebesprekingen werd helder dat we het er erg over eens zijn dat er wat dat betreft ook een nieuwe fase is aangebroken. het is zoals Chris Leeuwe etc. schreven in ons Manifest : “De kracht van Lelystad zijn de inwoners, de werkenden in onderwijs en zorg, de vrijwilligers, de werkers in de bedrijven. De kracht van Lelystad is het samen werken aan de toekomst. De toekomst van Lelystad, daarin toont de stad haar ware kracht” Daarmee gaan we aan de slag !

Ook in de wijk warande kennen we een boeket. En ook over dat boeket hadden we goed nieuws: De bouw van 7 woningen binnen het project ‘Het Boeket’ in de wijk Warande start nog voor de zomer. ik mocht samen  Alex Voordes, directeur van Volker Wessels Vastgoed  daarvoor de kooprealisatieovereenkomst tekenen. Tevens zijn we in overleg voor de bouw van nog 6 woningen binnen ‘Het Boeket’.

14-143 Impressie het-boeket-rijwoning

De overeenkomst voor de bouw van de eerste 7 woningen binnen ‘Het Boeket’ is opnieuw een signaal dat de woningmarkt – ook binnen Lelystad – aantrekt. Gelukkig merken we dat ook bouwactiviteiten in Warande doorgaan. Dat is ook voor de al zittende bewoners belangrijk, om de wijk zo snel mogelijk definitief te kunnen inrichten Met de bouw van de eerste fase van Het Boeket wordt weer een stukje van het eerste deelplan ingevuld. Meer bouwinitiatieven staan op de rol. Lelystad biedt met Warande toekomstige bewoners een zeer aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Goed overleg met partijen als Volker Wessels is belangrijk om binnen Warande goede woonproducten te kunnen bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Met de woningen binnen ‘Het Boeket’’is dat zeker het geval. De eerste 7 woningen die nu binnen ‘Het Boeket’ worden gebouwd, zijn allemaal verkocht. De woningen kennen twee verschillende types: de hoekwoningen en de tussenwoningen. Daarbij hebben bewoners de optie om hun woning ‘Climate Ready®’ te maken voor extra duurzaamheid, wooncomfort en energiebesparing.

En over 1000 bloemen laten bloeien gesproken: ook in het stadshart zijn we weer een stapje verder.In Lelystad zijn heel veel culturele initiatieven en activiteiten. Binnen het Stadshart is er al een langere tijd de behoefte om een plek te realiseren waar deze activiteiten plaats kunnen vinden. Met de realisering van een proeftuin in het gebouw van de voormalige bioscoop kan laagdrempelige ontmoeting en samenwerking onderling worden gestimuleerd. De bioscoop zou hiervoor ingezet kunnen worden, omdat we zelf eigenaar zijn. De voormalige bioscoop staat al langer leeg en tot nu toe hebben geen grote commerciële partijen zich gemeld. De gemeente is regelmatig in gesprek met eigenaren en stimuleert initiatieven om leegstand in het stadshart aan te pakken. Het gebouw van de voormalige bioscoop is een van de grootste panden in het stadshart, waarvan de gemeente eigenaar is. Door het op korte termijn weer een functie te geven die extra aantrekkingskracht biedt voor het stadshart, willen we een positief signaal afgeven. Stichting Utopodium en stichting dansstudio WB hebben samen de handen ineen geslagen om deze functie te vervullen en te komen tot een voorlopige indeling van het pand. Samen willen ze zich ook inzetten om de ondernemers, gemeente en inwoners te betrekken bij diverse activiteiten.

Stichting Utopodium wil een programma gaan samenstellen, waarbij muziek theater en cultuur in het algemeen centraal staan. Daarvoor wordt de bovenste verdieping ingericht als een muziekpodium waar jamsessies worden gehouden. De aanvullende activiteiten op deze verdieping vinden allemaal de oorsprong van cultuur gerelateerde projecten van muziek dans tot zang lichte art en expressie. Naast het verzorgen van danslessen voor iedereen vanaf 3 jaar biedt de stichting dansstudio WB er ook thema avonden, kinderdisco, vrije dans avonden en middagen, trainingsweekenden en kinderfeestjes. Ook is deze locatie zeer geschikt om rolstoeldansen,rollatordansen en lessen aan mensen met andere beperkingen te gaan geven. Ook het organiseren van wedstrijden behoort tot mogelijkheden.

Met deze twee initiatiefnemers is de bioscoop nog niet gevuld. We gaan de bioscoop daarom verder promoten als proeftuin met als doel om ondernemers en kunstenaars met elkaar in contact te brengen en te verbinden. We willen daarmee voorzien in een behoefte die er ligt in Lelystad en het stadshart. Die behoefte voorziet enerzijds dat er meer levendigheid in de avonduren ontstaat, anderzijds moet het programma wat ze bieden ook iets toevoegen aan wat het stadshart nog niet heeft. De komende periode gaan de genoemde initiatiefnemers de plannen voor de bioscoop verder uitwerken, maar ik heb er vertrouwen in dat zo iets heel moois kan ontstaan: 1000 bloemen laten bloeien dus.

Dat we aan het begin van een veranderende periode staan werd ook treffen geïllustreerd bij de presentatie van 2 adviezen door de Raad voor de Leefomgeving en  Infrastructuur, waarbij ik aanwezig mocht zijn. In Kwaliteit zonder groei wordt buitengewoon helder uiteen gezet hoe we op een andere manier om moeten gaan en moeten investeren in onze leefomgeving, nu de traditionele geldbronnen opdrogen. In De Toekomst van de Stad, de kracht van nieuwe verbindingen schetst de Raad helder dat we op een keerpunt staan en dat alleen het aangaan van nieuwe verbindingen met stad en samenleving kansen voor de stad biedt. 2 adviezen die wel heel mooi aansluiten bij ons coalitieakkoord. Wat mij betreft inspiratie voor de komende periode !