Door Jop Fackeldey op 17 september 2016

Een positieve toekomst met elkaar

Met deze woorden sloot onze nieuwe burgemeester haar af. Een filmpje waarmee ze in het kort meteen een helder en daadkrachtig beeld van zichzelf neerzet. Zo ook haar toespraak, ze gaf er meteen blijk van Lelystad al te kunnen “lezen”. Haar instalatie afgelopen dinsdag was wat mij betreft echt het hoogtepunt van deze week.

installatie Ina Adema

Het was sober, warm met aansluitend veel ruimte voor informeel contact. Ik mocht haar als loco-burgemeester samen met de plv. vz. van de gemeenteraad Jack Schoone de ambtsketen omhangen en daarna toespreken. Dat gezamenlijk omhangen van die keten leidde (ik zou bijna zegen uiteraard) tot vragen en opmerkingen, maar ik vond het mooi. Het symboliseert dat we het als College en Raad samen moeten doen. Die samenwerking was uiteraard een belangrijk deel van de toespraak, waarbij ik Ina Adema vergeleek met een trainer uit Pokemon go. Ook de eerste steen voor haar nieuwe huis die ik haar mocht overhandigen viel in goede aarde.

Uiteraard was er nog wel meer de beleven. Zo was ik maandagavond bij de bijeenkomst wij maken de stad in Pakhuis de Zwijer. Het blijft jammer dat het vaak aan tijd ontbreekt om naar dit soort bijeenkomsten te gaan. Mooie discussies met kamerleden en wat zij noemen “landmakers”over de inrichting van nederland en wie nou eigenlijk welke rol heeft. In alle discussies over de omgevingswet een intrigerend thema. De wet wil – en ik ben het daar zeer mee eens – dat waar mogelijk stakeholders (burgers, instellingen, bedrijven) gezamenlijk uit gaan maken welke functie je in de stad nu eigenlijk waar zou willen hebben. Een discussie die in een nieuwe stad als Lelystad niet onbekend is. Het doel delen we, maar hoe we er komen vraagt echt nog denken en doen, denken en uitproberen.

En verder een gewone drukke week. Met weer een Haags dagje, met overleggen in de stadsregio Amsterdam over het lelystadse aandeel in de woningbouwproductie, overleggen met ondernemers en natuurlijk op vrijdag de start van Lelystart.

start lelystart lelystart

En dat feest gaat nog vandaag en morgen door. Kijk voor het programma van  LelySTART hier. Ik zie U komende dagen in ons stadshart ! Kom mee genieten !