Door Jop Fackeldey op 25 januari 2014

Fout

Confucius schreef al eens: Fouten maken en er niets aan doen, dat is pas fout. Daar zullen de meesten het wel mee eens zijn. Maar dan… het kwam vandaag (zaterdag) in het nieuws: wij hebben als gemeente een cruciale fout gemaakt bij het berekenen van het draagvlak voor het instellen van de BIZ. Kort gezegd, als 2/3e van de ondernemers voor het instellen van zo’n BIZ is, dan kan ook de 1/3e die tegen is verplicht worden mee te betalen aan de activiteiten die de ondernemers, in dit geval de ondernemersvereniging Groene Carre, organiseren.  Begin 2012 stelden we op basis van een door de gemeente georganiseerde draagvlakmeting vast dat dat percentage er – net – was. 66,7% was voor. Nipter kan het niet. Maar goed, het was voldoende, de verordening is van kracht geworden en de aanslagen verzonden. Daar is bezwaar tegen gemaakt door een aantal ondernemers, waarvan er 3 doorgegaan zijn naar de rechter. Uiteraard hun goed recht. Bij het voorbereiden van ons verweerschrift hebben we biljetten nogmaals gecontroleerd, om te checken of ook aan een ander criterium was voldaan: minimaal 50% van de WOZ-waarde is voor. Dat zat wel goed, maar bij die controle bleek dat er een menselijke maar wel heel vervelende telfout was gemaakt, er zijn 2 stembiljetten fout geteld. 65,6% voor bleek de werkelijke uitslag.  En dat is dus nipt….onvoldoende. Ik baal daarvan. Natuurlijke vanwege de fout, maar ook vanwege de gevolgen. Een hele groep ondernemers hebben zich als bestuur van de ondernemersvereniging geheel vrijwillig het vuur uit de sloffen gelopen om iets moois op poten te zetten. En daar slagen ze in. Om vervolgens door een fout van ons enorm op achterstand te zijn gezet. Daarbij passen alleen excuses. Ik baal daarvan vanwege het stadshart. Dat heeft juist nu zo’n actieve ondernemersvereniging nodig. Dinsdag praten we er in het College over. Dan pas kan ik laten weten hoe wij als gemeente denken dit op te lossen en hoe we hier verder mee om gaan. Maar balen blijft het.

Die telfout heeft me de afgelopen week behoorlijk bezig gehouden, maar gelukkig was er nog wel meer. Zo was afgelopen donderdag ik zou bijna zeggen de 3e ronde van de informatieavonden die de Alerstafel in Lelystad organiseerde over de ontwikkeling van onze luchthaven. Zo”n 130 merendeel Lelystedelingen namen actief deel aan de discussie. Prima avond. Ik hoop dat meer inzicht is ontstaan in de nu geplande routes, die stedelijk gebied goed mijden. Volgens mij een goede basis om de procedure mee te vervolgen. Natuurlijk opnieuw veel discussie over de vraag: is die luchthaven eigenlijk wel nodig. Los van het “nationale”antwoord – de luchthaven is nodig voor de groei van schiphol – is wat mij betreft echt veel belangrijker het regionale antwoord: die luchthaven is keihard nodig voor de werkgelegenheid. De eerste 4 bedrijven in het onderhouds- en reparatiesegment zijn zich al aan het vestigen. dat was ook mijn antwoord aan de journalist van Wakker Nederland: die luchthaven willen we bestuurlijk met zijn allen, maar als regio verdienen we hem ook ! Onze inwoners verdienen die werkgelegenheidsimpuls. En tegelijkertijd moeten we ons sterk blijven inzetten voopr een passende schade- en compensatieregeling voor diegenen die straks er in hun bedrijf last van gaan krijgen. Want, hoe goed de routes ook liggen, er zal altijd overlast zijn. Voor die compensatie moeten we ons met zijn allen sterk maken. Ook dat verdienen onze inwoners. Laten we zorgen dat we daar geen fouten in maken.

Deze week was er ook nog enig jeugdsentiment. ik was aanwezig bij de tweede presentatie van het techniekpact Flevoland in Almere. Ondanks alle initiatieven en plannen om meer leerlingen naar technisch onderwijs te krijgen, blijkt het dat er jaarlijks nog steeds te weinig technici op de arbeidsmarkt komen. Jongeren kiezen niet vaak voor techniek, ze denken dat het te moeilijk is, ze komen er onvoldoende mee in aanraking, etc. Ook op de basisschool is er weinig aandacht voor techniek. Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland gaf daarbij aan dat in het basisonderwijs er veel meer aandacht is voor lezen en schrijven en techniek vaak onderbelicht blijft. Leerkrachten hebben vaak onvoldoende interesse in techniek, waardoor kinderen op het technische vlak niet extra gestimuleerd worden. Samenwerking tussen basisscholen en bedrijven op fietsafstand van de school zou ideaal zijn. ook Lelystad participeert stevig in dit pact. Belangrijk voor de toekomst, voor ons bedrijfsleven. En dat jeugdsentiment….Ik was van 1980 – 1994 in allerlei rollen zeer betrokken bij Jeugd en Techniek. Door die banen ben ik zelf in Lelystad verzeild geraakt. maar de problemen die we toen signaleerden hoorde ik ook afgelopen woensdag. Mooi om te zien dat het onderwerp weer zo terug op de agenda staat en zo voortvarend opgepakt wordt.

Een mooi moment was tenslotte de presentatie van de Alpari World Match Racing Tour. Naast de sportieve uitstraling van het zeilevenement is dit een evenement dat een sterke economische impuls heeft voor het gebied rond Bataviahaven. In het verlengde profiteren de gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland ook, gezien het feit dat de bestedingen lokaal worden gedaan. Verwachting is dat in Lelystad gevestigde bedrijven, toeleveranciers en watersportgerelateerde ondernemingen zullen profiteren van de economische spin-off die dit evenement met zich meebrengt. Daarnaast trekt het ook partijen aan van buiten Lelystad. Zo heeft een rederij van cruiseschepen ook interesse getoond in Bataviahaven. Naast de economische impuls is het ook vanuit Citymarketing oogpunt interessant. Niet alleen nationaal maar ook internationaal wordt Lelystad op de kaart gezet. Als je ziet hoeveel mooie beelden er gemaakt zijn van de plaatsen waar het evenement al heeft plaatsgevonden geeft dit een enorme boost. Ik ben onder indruk van de mogelijkheden voor economische ontwikkelingen voor de stad en dan heb ik het nog niet eens over het zeilplezier.