Door op 19 december 2013

Raadsfractie betreurt beslissingen Van der Kleij

De fractie van PvdA Lelystad betreurt het uit de fractie stappen van Emmy van der Kleij.

Afgelopen ochtend heeft een gesprek plaats gevonden tussen mevr. Van der Kleij, fractievoorzitter dhr. Soomers en partijvoorzitter dhr. Van Gelder. In dit gesprek is gebleken dat mevr. Van der Kleij als zelfstandige fractie verder wenst te gaan tot aan de volgende verkiezingen.

Afgelopen dagen waren hectische dagen voor de partij. Afgelopen maanden is in de fractie intensief gesproken over onder welke voorwaarden de fractie kan instemmen met het plan voor Flevokust. In de laatste fractievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering is hierover een unaniem fractiestandpunt ingenomen. Mevr. Van der Kleij heeft hierbij expliciet en zonder enig voorbehoud aangegeven in te kunnen en willen stemmen met de voorliggende amendementen en het voorstel.

Op de dinsdag volgend op de fractievergadering is er contact geweest tussen mevr. Van der Kleij en een aantal partijen die zich tegen het voorstel hebben uitgesproken. Mevr. Van der Kleij heeft de fractie niet gemeld dat ze in de raadsvergadering tegen ging stemmen. De fractie werd tijdens de stemming verrast door haar tegenstem. De leden van de PvdA raadsfractie voelen zich door deze actie bedonderd.

Voordat gekeken kon worden of het vertrouwen hierdoor onherstelbaar beschadigd is, heeft mevr. Van der Kleij besloten als zelfstandige fractie verder te gaan.

Wij betreuren in hoge mate wat er afgelopen dagen is gebeurd, en bieden onze kiezers hiervoor onze excuses aan. De tegenstem van mevr. Van der Kleij heeft er, tezamen met het weglopen van verantwoordelijkheden door de Inwonerspartij, voor gezorgd dat het project Flevokust door de raad is verworpen. De keuze van de Inwonerspartij om niet inhoudelijk mee te denken over onder welke voorwaarden de Flevokust gerealiseerd kan worden, vinden wij onbegrijpelijk.

De PvdA raadsfractie zal zich de komende 3 maanden blijven inzetten voor Lelystad. De belangrijkste speerpunten voor de fractie blijven hierbij werk, werk en werk.