Door Nelly den Os op 24 april 2014

Fractie PvdA blij met coalitieakkoord

Vandaag, ­donderdag 24 april, presenteerde de formateur, de heer Wouter Kolff, het Lelystads coalitieakkoord en de beoogd wethouders en portefeuilleverdeling. De PvdA fractie heeft inmiddels van harte met dit onderhandelingsresultaat ingestemd.

Het is een akkoord op hoofdlijnen, en dat doet recht aan de politieke situatie. In het nieuwe akkoord spreken partijen af om niet van alles vooraf dicht te timmeren, maar om ruimte te laten aan de samenleving en aan de Raad om gezamelijk te komen tot een invulling. Er zijn afspraken gemaakt om samen met de burgers te gaan kijken welke gemeentelijke taken de samenleving nu echt belangrijk vindt. En we kunnen gaan experimenteren met het geven van zeggenschap over de besteding van onderhoudsbudgetten aan de buurt. Het akkoord doet daarmee recht aan de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving.

In het nieuwe programma zitten goede waarborgen voor enerzijds het bouwen op de kracht van onze burgers, en anderzijds het borgen van een vangnet voor diegenen die die kracht niet hebben. Ons thema werk, werk, werk is prominent terug te binden in afspraken over o.a. de luchthaven en Flevokust.

De stad krijgt een college van 5 partijen met een sociale signatuur die samen een stabiele meerderheid vormen. En misschien nog wel belangrijker, nadrukkelijk zijn ook niet­-collegepartijen uitgenodigd om initiatieven te nemen en voorstellen te doen om onze stad veilig en sociaal door de komende woelige jaren heen te loodsen. De PvdA fractie is er van overtuigd dat dit college met dit programma de uitdagingen waarvoor Lelystad staat aan zullen kunnen. De fractie dankt de formateur, Wouter Kolff, voor zijn voortreffelijke leiding van het proces en dankt de collega partijen voor het vertrouwen. Wij zijn blij dat onze wethouder Jop Fackeldey zijn goede werk mag en kan voortzetten. Wij wensen hem en de rest van het college alle kracht en inspiratie toe om onze fraaie stad de komende jaren te besturen. Samen met hen gaan we voor de kracht van de stad!

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os