Door Nelly den Os op 21 januari 2015

Gemeentelijke jeugdhulp een feit

De zogenaamde transitie van de jeugdhulp is ook in Lelystad een feit. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, licht en zwaar.

Stond 2014 vooral in het teken van voorbereiding, 2015 is het eerste jaar van uitvoering.

Hoe goed de voorbereiding ook is geweest, nu gaat het erom dat alle Lelystadse kinderen en jongeren de hulp krijgen die zij nodig hebben, terwijl tegelijkertijd vorm wordt gegeven aan de verbouwing van de jeugdhulp.

De regels voor de jeugdhulp in Lelystad zijn verder uitgewerkt. En zoals dat vaak gaat als je de uitwerking van regels ziet, dan merk je dat die meteen ook weer nieuwe vragen oproepen. Tegelijkertijd zijn er al zoveel vragen gesteld. Misschien moet iedereen nu gewoon aan het werk en geven we de werkers in het veld de gelegenheid om zorg te geven.

Ondertussen houden we ook als PvdA fractie ogen en oren wijd open, zodat we vroegtijdig weten wat er goed of nog fout gaat. En over enkele maanden staat een eerste evaluatie gepland.

Voor de PvdA is belangrijk dat we bij de evaluatie in de komende jaren niet alleen tevreden zijn met veel preventie en minder dure zorg, maar vooral dat we evalueren of onze kinderen gezond en veilig opgroeien, ouders zich gesteund blijven voelen bij hun opvoedingstaak en dat uiteindelijk blijkt dat Lelystadse kinderen opgroeien tot zelfstandige volwassenen, die een passende plek in de samenleving hebben.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os