Door Jop Fackeldey op 26 november 2016

Gewoon…..trots

Je hebt van die weken dat de dagen voorbij vliegen en je in het weekend denkt……maar wat zal ik daar nu eens over vertellen. Want het leeuwendeel van het werk gaat over ontmoeten, praten, lobbyen. Geen lint geknipt deze week, vroeg een medewerker aan mij met een ondertoon van licht ironisch bedoeld sarcasme. Nee….geen lint geknipt deze week. En toch is er weer genoeg om trots op te zijn. Bijvoorbeeld dat ons werkbedrijf winnaar was van de ESF-Award 2016 en de prijs daarvoor uit handen van onze staatsecreataris ontving. Mijn collega John van den Heuvel vatte het mooi samen: “Ook nu weer blijkt dat maatwerk en persoonlijke aandacht geven succesvol werkt. In samenwerking met de partners van het Lelystads Akkoord, die een grote rol spelen bij het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, wordt de kans vergroot op het krijgen van een baan voor mensen met een uitkering. En ik ben dan ook heel trots dat Werkbedrijf Lelystad nu zélf de verdiende aandacht krijgt door middel van deze award voor al het goede werk dat zij verrichten”. En ik ben er trots op dat we vanuit de portefeuilles EX en werk en Inkomen samen hard kunnen trekken aan het aan het werk krijgen van Lelystedelingen. Werk, werk, werk was het toch ?

Diezelfde trots geldt het raadsbesluit waardoor Starterslening nu ook mogelijk worden voor tot woningen omgebouwde kantoorpanden. De gemeenteraad van Lelystad heeft ingestemd met een nieuwe Verordening Starterslening. Daarin heeft de gemeenteraad de maximale koopsom waarvoor een lening voor de eerste aankoop van een eigen huis wordt verstrekt, verhoogd naar € 180.000,- . Tot nu lag de grens op € 150.000,- . De regeling geldt niet voor nieuwbouwwoningen. De verordening sluit verder aan bij het landelijk door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ontwikkelde product, maar kent daarnaast nog enige lokale aanpassingen. Zo geldt in Lelystad  een leeftijdsgrens van 45 jaar. Bovendien kan in Lelystad ook een lening worden aangevraagd voor zogenoemde ‘transformatiewoningen’ in voormalige kantoorpanden. Voorbeeld daarvan is het tot appartementen om te bouwen voormalige kantoorgebouw De Waagh aan de Waagpassage. Voor de daarin te realiseren 38 appartementen kunnen kopers die aan de voorwaarden voldoen nu ook een starterslening aanvragen. Voorheen was in de verordening vastgelegd dat startersleningen alleen voor ‘bestaande woningen’ konden worden aangevraagd. De starterslening is in Lelystad een succesvol beleidsinstrument. Het bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders onbereikbaar is. De verwachting is dat de behoefte aan startersleningen in 2017 onverminderd groot zal zijn. Met de verhoging van de maximale koopsom naar  € 180.000,- euro komen meer woningen voor een lening in aanmerking. En dat is best iets om trots op te zijn.

Ik zocht afgelopen week een oude foto. en kwam deze tegen. Een voet. En niet zomaar een voet, een voet van de hurkende man, in aanbouw in Schotland. En eigenlijk dacht ik, dat is wel heel toepasselijk. Op een paar manieren. Voetje voor voetje komt Lelystad er. Die voet, levensgroot, was het begin van iets om trots op te kunnen zijn. De hurkende man. Een voorbeeld van een project dat eigenlijk niet kon, maar doordat kunstenaar, bouwer, financier, ingenieur en bestuurder het samen wilden toch is gekomen. En dat is misschien waarom je soms ook gewoon trots op je stad kunt zijn, zonder dat er grootse linten geknipt worden. Omdat we met elkaar de stad de goede kant op krijgen. Gewoon trots dus.