Door Jop Fackeldey op 5 juni 2016

Help, beweging !

Het zal aan de lente liggen, en één zwaluw maakt nog geen zomer en zo, maar als je zo wat feiten afgelopen weken op een rijtje zet dan zie je veel beweging. Zo zagen we al eerder de vestiging van Flying Group en van der Valk en kondigde OMALA deze week de ontwikkeling van Labcenter aan. Op Lelystad Airport Businesspark (LAB) wordt in het deelgebied Flight District tegenover de toekomstige terminal van Amsterdam-Lelystad Airport een dynamische plek ontwikkeld waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers ruimte krijgen om te kunnen ondernemen.  Zoals bijvoorbeeld het LabCenter. Innovatieve bedrijven worden hier gezamenlijk gehuisvest met veel collectieve voorzieningen en een hoog serviceniveau. LabCenter wordt een bruisende plek om samen te werken en kennis te delen met andere bedrijven. LabCenter is een planonderdeel van Lelystad Airport Businesspark. LAB ligt op het kruispunt van de A6 en de N302 en dus zeer centraal gelegen in Nederland. LabCenter heeft een optimale ligging tegenover de terminal van Amsterdam-Lelystad Airport en ligt op een centrale plek in het deelgebied Flight District. LabCenter kent vele voordelen. In LabCenter leren bedrijven elkaar kennen, werken ze samen en delen ze kennis en kunnen zelfs partners in innovatie treffen, alles met behoudt van hun eigen identiteit. Bovendien wordt gezamenlijk gebruikgemaakt van optimale faciliteiten. Te denken valt aan flexplekken, vergaderzalen en eetgelegenheden. Met een speciaal ontwikkelde app kunnen bijvoorbeeld de werkplekken en andere diensten worden gereserveerd. dat lijkt me een mooie ontwikkeling. Maar mooie ontwikkelingen worden alleen mogelijk als je ook af en toe iets niet doet. Een beetje met pijn in het hart, maar ook na het laatste onderzoek moeten we concluderen dat we aan een ander plan –  vestiging van Leisure Dome Lelystad Airport (LDLA), een indoorhal voor ‘family entertainment’, – niet gaan meewerken. Na een uitgebreide toetsing zijn we tot de conclusie gekomen dat het Leisure Dome van (te) beperkte bovenregionale betekenis is en de voorgenomen doorontwikkeling van het stadshart in de weg kan staan. Want dat is wel wat onze opdracht is, zorg voor de ontwikkeling en groei van de stad als geheel en in balans. En daar hoort ook bij dan niet alles kan.

Niet alleen op het gebied van de bedrijfsvestigingen was er beweging, ook op het gebied van wonen. Na lang onderhandelen en zoeken naar de beste manier om uitvoering te kunnen geven aan een motie van de Raad lijken we er uit te zijn met betrekking tot parkwijk. We hebben een nieuwe en eigentijdse werkvorm bedacht: ‘Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap’ is de sleutel om de Parkwijk tot ontwikkeling te brengen. Samen met Van Wijnen en partners gaan we aan de slag, onder regie van de markt ! Van Wijnen zal voor de uitvoering van Parkwijk een projectvennootschap oprichten. Het planconcept gaat uit van realisering van een aantrekkelijke woonwijk met een stedelijk karakter waarin gefaseerd ca. 130 woningen worden gebouwd. Dit gebeurt door middel van voornamelijk aaneengesloten particuliere bebouwing met een maximale ontwerp- en inrichtingsvrijheid voor de consument. Het in opdracht van Van Wijnen, door Skope Vastgoed, -2 NAP Gebiedsontwikkeling en HzA Stedenbouw en Landschap, opgestelde ‘Ontwikkelingsplan PPO Parkwijk’ gaat uit van een symbiose tussen particulier opdrachtgeverschap en projectmatige ontwikkeling. De kern van de  voorgestane aanpak is dat kopers/eindgebruikers op individuele basis in belangrijke mate de vastgoed-ontwikkeling bepalen. Het exacte woningbouwprogramma zowel in aantallen, maatvoering, bouwhoogten en verschijningsvormen is pas in een laat stadium bekend. Kopers/eindgebruikers komen gezamenlijk tot een ontwikkeling. De voortgang van plan en uitvoering wordt door de kopers/eindgebruikers bepaald. Ik vind het spannend maar ben blij met deze stap. Goed voor het stadshart en voor Lelystad !

Daarnaast konden we weer een openbare inschrijving starten voor Hanzepark. We bieden aan bouwers en projectontwikkelaars de gelegenheid zich in te schrijven voor het ontwikkelen van een bouwplan voor een kavel in HanzePark. In totaal kunnen op deze kavel minimaal 8 en maximaal 24 woningen worden gebouwd.  De te ontwikkelen woningtypen moeten passen in het voor HanzePark geldende bestemmingsplan en voldoen aan het voor deze wijk opgestelde beeldregieplan. De plannen die partijen via openbare inschrijving indienen worden door de gemeente daarop en aan de Welstandsnota 2015 getoetst. Uiteindelijk wordt de partij aan wie de gemeente de kavel verkoopt, bepaald door loting bij de notaris. De openbare inschrijving biedt ontwikkelende partijen de gelegenheid de Lelystadse woningmarkt te verrijken en zich met onderscheidende woonproducten daarop een plek te veroveren. Daarmee spelen zij in op de toenemende interesse bij particulieren, zowel van binnen als van buiten Lelystad, voor een koopwoning. Bij de gemeente Lelystad hebben zich verschillende bouwers en ontwikkelaars gemeld die kansen zien om van die toenemende interesse te profiteren.

Er gebeurt dus van alles. En onze opgave is eigenlijk simpel: mee-bewegen. Zien dat we nog meer beweging uit de markt naar Lelystad trekken zonder te schieten op alles wat beweegt.