Door Jop Fackeldey op 22 februari 2015

Het gaat langzaam steeds beter

Het was een positieve week de afgelopen week. Om te beginnen omdat ik weer aan het werk kon. Met een nog behoorlijk gehavend aangezicht weer gewoon lekker gewerkt. Eigenlijk ging dat beter dan ik verwacht had. Nu alleen nog even zorgen dat ik niet meteen overmoedig wordt en denk dat alles weer kan. Want toen het geduld uitgedeeld werd stond ik niet echt vooraan. maar goed, al lang blij dat het zo voorspoedig gaat.

Ook de kranten en media staan – althans als het over de Nederlandse economie en huizenmarkt gaat – vol positieve berichten. Van het partijkantoor van de PvdA krijgen we ook regelmatig overzichtjes hoe het gaat met het land. Die neem ik meestal voor kennisgeving aan, maar deze wil ik toch graag even met u delen. (klik op deze en je komt dus op de bewuste pagina)

herstel zet door

Het zijn echt cijfers om blij van te worden. De vraag is natuurlijk hoe het dan lokaal gaat. Als het gaat om bijvoorbeeld de woningbouw was 2014 een dramatisch jaar. Maar 2015 ziet er nu al veel beter uit. Alleen al in Warande hebben we voor 76 woningen reserveringen staan of in voorbereiding en voor bv. Hanzepark zijn dat er 47. daarnaast zijn we met zeker 5 partijen nog in een serieus verkennend gesprek gewikkeld. Dat vraagt wel dat we tegelijkertijd onze zelfbeheersing bewaren en goed nadenken over de strategie. Een beetje schaarste creëren kan geen kwaad en bovendien moeten we op enig moment weer kosten gaan maken om een volgend stuk grond bouwrijp te maken en ook daar moeten we voorzichtig en zuinig mee omgaan. Maar voorlopig wordt ik er wel blij van. Het betekent ook dat je af en toe weer eens project kunt starten. Een mooi voorbeeld daarvan is wat er in “het Boeket”in Warande gebeurt. Na de succesvolle verkoop van fase 1 van woningbouwproject ‘Het Boeket’ in de wijk Warande, gaat binnenkort fase 2 in verkoop! Met  Paul Bekhuis, directeur van Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv, bekrachtigde ik de reserveringsovereenkomst voor de bouw van 6 ruime rijwoningen in plan Het Boeket met een ferme handdruk. In oktober vorig jaar werden al de eerste zeven woningen van dit plan opgeleverd.

15-046 Tweede fase project Het Boeket gaat in verkoop

Waarom het hier lukt. Eigenlijk lijkt het heel eenvoudig, de prijs-kwaliteitsverhouding deugt. Het Boeket bestaat uit kleurrijke, moderne en comfortabele woningen. De woningen onderscheiden zich door een goede marktconforme prijs en hoge kwaliteitverhouding. Door gebruik te maken van het prefab conceptueel bouwsysteem van VolkerWessels worden de woningen binnen 3 maanden gerealiseerd. Alle woningen worden gebouwd met rechte wanden op de eerste verdieping. Dit biedt de mogelijkheid om de beschikbare oppervlakte optimaal te benutten. De woningen hebben een spraakmakende gevel, waarin grote raampartijen de hoofdrol spelen. Dit is niet alleen stijlvol; maar zorgt bovendien voor een prachtige lichtinval in de vertrekken. Nieuwe bewoners hebben de mogelijkheid voor nog diverse uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van 120 of 240cm, het toepassen van een dakkapel of dakvenster en de mogelijkheid voor een extra slaapkamer op de tweede verdieping. Andere individuele wensen zijn bespreekbaar. De tweede fase bestaat uit een rij van zes met een prijs vanaf € 154.500,- v.o.n. De overeenkomst met bouwmaatschappij Ufkes past in de toenemende belangstelling van ontwikkelende partijen om in Lelystad-Warande te bouwen. De woningbouwcrisis heeft gezorgd voor vertraging in de ontwikkeling van Warande en daarmee de groei van Lelystad. Het lijkt er echt op dat we de ergste stagnatie hebben gehad. Wie overigens meer wil weten over het wonen in Lelystad: : www.woneninlelystad.nl

Waar het in de nieuwbouw aan begint te trekken en de makelaars ook beweging in de bestaande bouw melden, maak ik mij in toenemende mate wel zorgen over de huurmarkt. ik schreef daar een opiniërend artikel over in het Aedes Magazine. Als stedennetwerk laten we onderzoek doen naar de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen in de steden, dus uiteraard ook in Lelystad. op de resultaten daarvan kom ik terug. Maar op basis van wat ik hoor in de stad en signalen die we krijgen houd ik mijn hart vast, zeker omdat nog niet zo eenvoudig te bedenken is wat we daar als gemeente aan kunnen doen. In ieder geval op rijksniveau er aandacht voor blijven vragen, dat is zeker.

Naast wonen vroeg de voorbereiding van de kadernota afgelopen week veel aandacht. We kiezen ervoor om in aanloop naar de kadernota (als onderdeel van het begrotingsproces) veel meer gebruik te maken van de kracht van de samenleving, nieuwe ideeën op te halen en gezamenlijk al brainstormend onderwerpen te bespreken die iedereen bezighouden. We nodigen inwoners, organisaties en bedrijven uit Lelystad dan ook uit om gezamenlijk en op interactieve wijze te brainstormen over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Via Facebook, Twitter, een zestal stadtafels en een slotdebat op donderdag 5 maart, willen we informatie en ideeën uit de stad ophalen. De resultaten worden bij elkaar gebracht in een stadsadvies dat zal worden betrokken bij de in april te presenteren kadernota.Vanaf half februari vindt een zestal stadstafels plaats. Bij elke stadstafel staat een thema centraal: ‘Iedereen doet mee’, ‘Leefbare stad’, ‘Duurzame stad’, ‘Veiligheid’, ‘Sterke stad’ en ‘Ondernemersklimaat’. Voor deze stadstafels is een aantal inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven uit Lelystad uitgenodigd. Zij krijgen vragen voorgelegd als: ‘Wat is ervoor nodig om uw betrokkenheid en invloed bij de Lelystadse politiek te vergroten?’, ‘Lelystad wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Hoe kunnen we dat volgens u bereiken?’, ‘Wat kunt u doen om de kwaliteit van de openbare ruimte in uw buurt op peil te houden?’, ‘Als het gaat om het verder vergroten van de veiligheid, waar moet dan het accent liggen?’ en ‘Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Lelystad een aantrekkelijke stad is om te wonen, werken en ondernemen?’.

De vragen die centraal staan bij de stadstafels zijn ook te vinden op de gemeentelijke Facebookpagina en Twitter, zodat iedereen die wil ‘online’ een bijdrage kan leveren en ideeën kan aandragen. De hashtag voor reacties via Facebook en Twitter is #stadsadvies. Op 5 maart 2015 vindt vanaf 19:30 uur in het stadhuis van Lelystad het stadsdebat plaats. Iedereen is hierbij welkom. Tijdens dit debat worden de resultaten van de verschillende stadstafels, de bijdragen via Facebook en Twitter en de resultaten van het stadsdebat zelf bij elkaar gebracht in een stadsadvies. Het college betrekt dit advies bij de nog op te stellen kadernota en zal gemotiveerd aangeven wat met dit advies wordt gedaan.

En tenslotte was er ook nog iets leuks. Voortaan kunnen we ook fysiek laten zien dat we trots op onze stad zijn.
College B&W ontvangt speldje

Dinsdagochtend ontvingen we alshet college van Burgemeester en Wethouders een speldje met het symbool van Lelystad. City Marketing Lelystad ontwikkelde deze speld speciaal voor mensen die veel betekenen voor de stad. Met trots ontvingen we de eerste speldjes.De inwoners zijn de belangrijkste ambassadeurs van de stad. Juist de mensen die veel contact hebben met mensen van buiten de stad moeten deze stadstrots uitdragen. City Marketing heeft deze speld ontwikkeld om mensen te motiveren hun stadstrots meer te uiten. Dit moet natuurlijk vooral door middel van wat ze zeggen en uitdragen maar deze speld versterkt het totaalbeeld.