Door Jop Fackeldey op 11 januari 2015

Het leven gaat door

Het is niet mijn gewoonte om in deze blog aandacht te besteden aan internationale gebeurtenissen. maar de aanslag in Parijs laten niemand onberoerd. Niet alleen omdat aanslagen altijd al  verschrikkelijk zijn, maar eens temeer als het aanslagen op de vrijheid van meningsuiting zijn. Terecht vonden er daarom overal protesten en demonstraties plaats. Tijdens de demonstratie in Lelystad hebben we daar gezamenlijk bij stilgestaan.

Ondertussen, hoe hard ook, gaat het leven natuurlijk door. Het was met recht een volle week zo vlak na het Reces. Het begon al op zaterdag met de start van ons 35 jarig bestaan en tegelijkertijd nieuwjaarsbijeenkomst op het stadhuisplein. Dat was een koude, maar tegelijkertijd warme bijeenkomst. Koud qua weer, maar warm qua ontmoetingen.

op de maandag, naast alle nieuwjaarsrecepties op naar Schiphol voor de nieuwjaarsreceptie van de Schipholgroep. Altijd de moeit waard. Daar kondigde Schiphol CEO Jos Nijhuis  aan dat de aanbesteding voor de verbreding en verlenging van de baan gestart wordt. Met de huidige groeicijfers van Schiphol (met 3% naar 439.000 vliegtuigbewegingen per jaar) zitten we nog maar 20.000 bewegingen, dus nog minder dan 2 jaar, af van het moment waarop Lelystad klaar en operationeel moet zijn. 1 april 2018 zou dus wel eens te laat kunnen zijn. Ik ben benieuwd.

Het is zo’n eerste week meteen druk met alle netwerken en netwerkoverleggen. Zo telde ik deze week in mijn agenda o.a. het dagelijks bestuur van onze Omgevingsdienst, het dagelijks bestuur van ons stedennetwerk en de cie. Ruimte en Wonen van de VNG. Nou ja, iedereen meteen weer eens gezien. Soms komen die netwerken ook naar Lelystad toe. Minsietr Stef Blok was woensdagmiddag onze gast. Met hem en commissaris van de Koning  Verbeek (Flevoland) mocht ik een  samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin we afspraken op zoek te gaan naar nieuwe bestemmingen voor kantoorgebouwen die het Rijk niet meer nodig heeft in Lelystad.

rijksgebouwen 3rijksgebouwen 2

In een onderzoek bekijken wij hoe gebouwen en grond van het Rijk een nieuwe rol kunnen spelen in de ruimtelijke inrichting van de stad en bij economische projecten. We kijken daarbij naar de gebruiksmogelijkheden waarbij de samenhang met andere vastgoedobjecten – zoals kantoren en winkels – in de omgeving van de rijksgebouwen worden betrokken. Daarnaast is er aandacht voor maatregelen om het verlies aan werkgelegenheid te beperken of te compenseren, vooral voor hoogopgeleiden. Bij het zoeken naar nieuwe functies voor gebouwen spelen ook grote ontwikkelingen in en rond Lelystad een rol: de mogelijke realisatie van een haven met industrieterrein, de nieuwe woningbouwlocatie Warande, de uitbreiding van de luchthaven met een bedrijventerrein en de plannen voor Batavialand. Ik ben blij dat in de beste traditie van gedeelde verantwoordelijkheid rijk en regio bij de leegstandsproblematiek breder en verder kijken dan alleen de invulling van lege gebouwen.

En zo gin de eerste week voort, met een mooie afsluiting. Op zaterdag mocht ik de 2e kartbeurs openen.

opening kartbeursopening kartcentrum

Georganiseerd door Kartcentrum Lelystad in 2 hallen van AIS flightservice. Kartcentrum Lelystad weet met de introductie van een Nederlandse kartbeurs niet alleen de eigen sport in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Met deze beurs in Lelystad laat deze ondernemer ook zien welke fantastische mogelijkheden onze stad biedt voor een scala aan activiteiten en mogelijkheden. Die aandacht voor de stad en voor de kartsport, met als afgeleide de toename van werkgelegenheid, kan met de voorziene groei van Lelystad Airport en van bijliggende bedrijventerreinen alleen maar toenemen.

De knaller van de week was het afsluitende nieuwjaarsfeest van de bedrijfskring Lelystad. Ik mocht als wethouder EZ een toespraak houden waarin ik inging op het economische heden, verleden en toekomst van onze stad. De kern: In 2015 grijpen we gezamenlijk de toekomst. De kansen liggen er. Overigens besteedde Andries Greiner, de voorzitter van de BKL, in zijn toespraak aandacht aan mijn initiatief: vooruit met de regionale economie. Ik verwijs U er graag naar ! En als loco-burgemeester mocht in de winnaar van de BKL-trofee bekend maken: Hebo Verhuur. Een mooie winnaar. Een mooie afsluiting van de week.