Door Jop Fackeldey op 11 december 2016

Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.

Deze lijfspreuk, met dank aan ex-collega Meta hangt hij ook op mijn deur, was deze wek wel heel erg van toepassing. Op vele fronten. Zo was de week behoorlijk gevuld met het verwerken van de tegenslag van vorige week; mogelijk vertraging bij de luchthaven. Tijdens vele overleggen, zoals bijvoorbeeld de Alderstafel,  proberen we in te zetten op enerzijds minimaliseren van de vertraging en anderzijds niet focussen op wat er niet kan, maar op wat er wel kan. Dat hoor je hier. En er zou nog veel moeten kunnen. Bijvoorbeeld de onderhoudsbedrijven die zich al gevestigd hebben wel bedienen met luchtverkeersleiding. Of slimme inleeroplossingen ui kunnen proberen, of incidenteel charters accommoderen , of…….. Nou ja, tegenwind, maar wel vooruit dus !

En ondertussen gaan we ook vooruit. Op meerdere vlakken. Zo mocht ik samen met Centrada directeur Martine Visser het ontwerp van het  een wooncomplex realiseren op het MFA eiland in Warande.

presentatie-centrada

Het complex komt in de directe nabijheid van supermarkt Deen en de in aanbouw zijnde multifunctionele accommodatie (MFA) waarin o.a. het Kindcentrum Warande wordt gevestigd. Door de fraaie architectuur en de combinatie van twintig sociale huurappartementen met een zorgplint met zorg gerelateerde bedrijven, is het complex een waardevolle toevoeging aan de wijk.

Het gebouw, een ontwerp van Niels Architecture, heeft een duidelijke woonuitstraling gekregen en markeert de entree naar de wijk Warande vanaf de Buizerdweg via het MFA eiland. Vooral de ronde balkons op de hoeken van het complex vallen op en geven het gebouw een speels silhouet. In de avonduren manifesteert het gebouw zich als een landmark door de subtiele LED-lichtlijn in de kroon. Maar waar ik echt blij om ben is dat we er in geslaagd zijn om in de onderste drie bouwlagen  een zogenaamde zorgplint te realiseren met daarin zorg gerelateerde bedrijven. Deze zorgplint moet nog nader worden ingevuld, maar we zijn ver meteen tandartspraktijk, een apotheek, een fysiotherapeut, huisartsen, enz. Op de bovenste vijf woonlagen van het gebouw komen twintig twee- en driekamer sociale huurappartementen van Centrada met een woonoppervlak variërend van circa 60 – 80 m2. Deze appartementen zijn allemaal voorzien van een speels, rond balkon.

Wat mij betreft is de bouw van het appartementencomplex een volgende stap in de ontwikkeling van woonwijk Warande. Het is belangrijk dat bepaalde voorzieningen binnen de wijk voorhanden zijn. Die zijn geconcentreerd op het zogenoemde ‘MFA-eiland’, het gebied waar zich multifunctionele accommodaties vestigen. We hebben ons sterk gemaakt voor realisering van de nu ontworpen combinatie van huurwoningen met zorgvoorzieningen in de nabijheid van de in aanbouw zijnde MFA Warande. Het geeft een belangrijke meerwaarde aan de wijk die daardoor nog aantrekkelijker wordt voor mensen – ook van buiten Lelystad- om zich er te vestigen. Het heeft een tijd niet meegezeten voor Warande…maar nu gaan we vooruit.

Vooruit willen ze ook op Larserpoort, de ondernemers op Larserpoort, verenigd in de Ondernemers Coöperatie Larserpoort (OCL) hebben het initiatief genomen hun bedrijvenpark aan te merken als Bedrijven Investeringszone (BIZ).

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente ondersteunt dit door middel van het opleggen van BIZ-aanslagen om vervolgens de inkomsten als subsidie uit te keren aan de stichting BIZ Larserpoort die de in een BIZ-plan opgestelde activiteiten uitvoert. Volgens een door de OCL gehouden steekproef bestaat er bij de ondernemers op Larserpoort draagvlak voor de aanwijzing tot Bedrijven Investeringszone. Een nadere representatieve door de gemeente uit te voeren draagvlakmeting moet de vereiste steun definitief duidelijk maken. En voor diegenen met een goed historisch besef, we gaan dit keer heel goed tellen en laten dat ook dubbel checken……Die meting wordt uitgevoerd zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar, zodra de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld. De verordening wordt pas van kracht als de ondernemers zich in grote meerderheid uitspreken voor instelling van een BIZ. Daarmee zou Larserpoort binnen Lelystad vooralsnog het enige gebied zijn dat als BIZ functioneert.

Dat vooruit gaan kunnen we alleen maar dankzij heel veel positieve Lelystedelingen. Ik vond het dan ook een eer om naast de uitreiking van de promotie-award dit jaar voor het eerst de positiviteitsprijs uit te mogen reiken. Die prijs is bestemd voor de persoon die de meest positieve bijdrage heeft geleverd aan Lelystad. Deze persoon staat voor positiviteit, optimisme en overtuiging, oftewel: Tom Lansink.

onderscheiding-tom-lansink

‘Soms steunt hij een initiatief vanuit zijn bedrijf, wat een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is, maar minstens zo vaak zet hij zich als individu met alles wat hij in zich heeft in voor een initiatief’, aldus juryvoorzitter Fackeldey. Daarnaast was er een eervolle vermelding voor Mila Romijn die met haar werkzaamheden in de wijk een enorm positieve bijdrage levert.

mila-romeijn

Mila heeft het letterlijk in zich: Met Inzet Lukt Alles. Ik heb enorm veel respect voor de energie en het samenbindend vermogen dat ze jaar in – jaar uit steeds weer inzet.

De promotie-award zelf ging naar Underground, met nominaties oa. voor Jordaan in de Polder. We hadden het als jury, waarin ook ondernemers goed vertegenwoordigd zijn, best moeilijk met die afweging. Jordaan in de Polder is een fantastisch initiatief en werkt zonder subsidie. Underground ontvangt wel subsidie, dus dat lijkt makkelijker. Als jury denken we dat dat niet zo is. We kijken naar Promotie en Publiciteit, dus naar het bereik. En dat kan (en dat verwachten we ook) bij Jordaan in de Polder nog verder groeien; het was immers pas hun eerste keer. En underground zet, naast de activiteiten in eigen huis zoals Stille Nacht, door de programmering in de Kubus of zelfs een keer in Aviodrome en als drijvende kracht achter de programmering van Lelystart een prestatie van formaat met een groot bereik binnen en buiten Lelystad neer. En dat heeft de jury hierin willen waarderen. En ook voor Underground geldt, ze kwamen van ver met veel tegenwind, maar gingen mooi snel vooruit !