Hulp in het regelwoud

Door Emiel van der Herberg op 14 november 2017

De officiƫle informatie over sociale regelingen is niet voor iedereen meteen te begrijpen. Mensen krijgen soms brieven van instanties die ze niet snappen. In verschillende gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen voor regelhulp terecht bij sociaal raadslieden. Zij geven gratis informatie en advies. Ook kunnen zij helpen bij het schrijven van brieven of bezwaarschriften. Wij vinden dat belangrijk: ook inwoners met een kleinere portemonnee moeten van hun rechten gebruik kunnen maken. Lees voor meer informatie deze brief van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

In de concept begroting van het college van b en w was geen geld uitgetrokken voor deze vorm van rechtsbijstand. Onze fractie zal vanavond, samen met CDA, SP, D66, Christenunie en Groenlinks, voorstellen om dit alsnog wel te doen.

Overigens zullen we, samen met die andere vijf partijen, nog een aantal andere wijzigingen voorstellen:

  • Extra geld voor taalonderwijs
  • Extra geld voor het Jeugdsportfonds zodat meer kinderen een zwemdiploma kunnen halen
  • Extra geld voor schuldhulpverlening
  • Ruimere openingstijden bibliotheek
  • Extra geld voor de Kubus
  • Aanstellen van een ‘Chief Information Officer’ in de gemeentelijke organisatie
  • Structureel extra budget voor veiligheid

Al die zaken kosten geld. In het voorstel van de zes partijen wordt dat met name gevonden door een besparing op inhuur van extern personeel.

U kunt de raadsvergadering vanavond volgen via de website van de gemeenteraad.


Update: de raadsvergadering is achter de rug en de wijzigingen hebben een meerderheid gekregen. Dus meer geld voor schuldhulp, rechtsbijstand/regelhulp, taalonderwijs, cultuur en veiligheid.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA fractie. Daarnaast werk ik als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Mijn politieke motto is “minder moeilijk doen”. Wat dat betekent? Klik door…

Meer over Emiel van der Herberg