Door Jop Fackeldey op 11 oktober 2015

In de Verkoop

Het was een verkoopweekje. Niet alleen ons beleid – want dat verkopen we iedere dag, maar dit keer ging hetom grond verkopen, grond voor huizen of voor bedrijfsvestigingen. Dat mocht ik afgelopen week doen op de expo real in München. Als onderdeel van de Amsterdam Metropolitan Area (AMA) stond Lelystad van 5 tot 7 oktober 2015 op de Holland Stand van de internationale vastgoedbeurs Expo Real. Voor Lelystad stond Expo Real dit jaar meer dan ooit in het teken van mogelijkheden met een speciale focus op Lelystad Airport en Flevokust.

Expo Real

Op die beurs liet Lelystad samen met andere steden uit de metropoolregio Amsterdam gemiddelde van Utrecht, Den Haag en Rotterdam zien wat het in huis heeft. Veel vragen over de uitbreiding van het vliegveld en de mogelijkheden die dat gaat bieden voor investeerders. Zo werd er gesproken met verschillende hotelketens en afspraken voor vervolgbezoeken aan Lelystad gemaakt. Ook werd er gesproken over het realiseren van middel-dure huurwoningen. Ook hier werden concrete afspraken gemaakt voor vervolgbezoeken aan Lelystad. Op de beurs was niet alleen goed te merken dat de economie en het investeringsklimaat aantrekt, maar ook dat Lelystad daarvoor door de luchthavenontwikkeling goed in de belangstelling bij beleggers en investeerders staat. Dat is nog eens verkopen.

En het afgelopen weekend gingen/gaan we daar vrolijk mee door. Dan staan we op de beurs eigen huis 9, 10 en 11 oktober in Jaarbeurs Utrecht. De gemeentelijke Kavelwinkel brengt daar de stad en haar woonomgeving onder de aandacht en in het bijzonder de mogelijkheden om op een van de bouwkavels het gewenste droomhuis te realiseren. We werken zelfs werken met een echte “beursaanbieding”: bij aankoop van een kavel binnen een halfjaar verrekent de gemeente de legeskosten van de benodigde bouwvergunning. Al gauw een bedrag van enkele duizenden euro’s. Die beursaanbieding geldt overigens voor iedere bezoeker. De openingstijden van de beurs zijn van 10.00 tot 17.00 uur. En als kers op de pudding: Ik mag tijdens twee spreekbeurten op de beurs de groei van de stad in historisch perspectief plaatsen en beschrijven wat onze ontwikkelingspotentie is.

IMG_0641

Uiteraard ga ik in op de diversiteit aan woonproducten en de verrassend, natuurlijk en avontuurlijke woonomgeving waarmee de stad bestaande inwoners weet vast te houden en nieuwe inwoners hoopt te trekken.

Op woensdagavond hadden we een eerste bijeenkomst van de adviesraad voor het Nationale Omgevingsplan. Wat dat nu weer is ? Dat is vast voorbereiden op de omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. provincies, gemeenten maar ook het rijk moeten dan een omgevingsvisie gaan aken. het is mooi en boeiend om bij dat nationale proces betrokken te zijn.

Donderdag was een Haags Dagje. naast VNG bijeenkomsten en gesprekken met kamerleden was ik bij het ronde tafelgesprek over wat zo eufemistisch heet de huisvestingsplannen rechtspraak. De burgemeesters, waaronder natuurlijk de onze, zetten een prima verhaal neer. Je kunt niet via een simpele administratieve handeling ons rechtbank don verdwijnen. maar we zijn er nog niet. Kamerleden snappen het probleem, maar er ligt nog steeds een bezuiniging. Komenden weken vooral maar doorgaan met lobbyen en protesteren. Vergeet dus ook niet de petitie te tekenen !

Tja, en dan was er dat bericht in de bus met de Raad op weg naar Leeuwarden: Onze burgemeester kondigt haar vertrek aan. Gelukkig duurt het nog even en is het nog lang geen 1 september. We wisten natuurlijk allemaal dat het er een ker aan zat te komen, en het moment is goed gekozen. Zo krijgt haar opvolger nog een mooie inwerktijd met een ingewerkte Raad en College, maar toch…. We zullen haar gaan missen…maar voorlopig nog niet !