Door Jop Fackeldey op 6 april 2014

In Lelystad kan er meer

In alle hectiek rond de verkiezingen een beetje vergeten, maar in een bijlage bij de Telegraaf verscheen half maart het artikel in Flevoland is er de ruimte en kan er ook net iets meer. Dat is een mooie opsteker voor ons bedrijfsleven. maar niet alleen voor werken geldt dat er in lelystad meer kan. dat geldt zeker ook voor de zelfbouwende particulier. We hebben dat mooi overzichtelijk bij elkaar gezet in een boekje:  CPO-Lelystad.

Hoe spannend is het om samen met anderen uw eigen woning te creëren, zelf te bepalen wat de indeling van je woning wordt en welke materialen gebruikt worden. Met elkaar bouwen aan je eigen droomhuis en woongenot. Wij hebben daar volop de ruimte voor. En Lelystad helpt daarbij. Met de uitgave van ‘Ons bouwproject’- samen bouwen in Lelystad’ geven we inzicht in het proces van collectief particulier opdrachtgeverschap.

14-115  CPO-boekje

Het informatieboekje gaat in op de verschillende stappen en fasen die doorlopen moeten worden, wil je – samen met anderen- je woonwensen werkelijkheid laten worden. Er zijn meerdere motieven om samen te gaan bouwen, zoals: kwaliteit, het realiseren van een bepaalde specifieke bouwvormen, ideologie op het gebied van milieu, architectuur, samenleven of zorg, etc. Door samen met anderen op te trekken en zelf te ontwikkelen krijgen ideeën beter vorm en worden woningen financieel eerder bereikbaar.

In Lelystad zijn al enkele goede voorbeelden van collectief particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd, zoals het Drijvend Wonen-project en de bouw van 10 woningen aan de Zevensterstraat, allebei in de wijk Warande. Een nieuw CPO-initiatief betreft 7 woningen aan de Penningkruidstraat, eveneens in Warande.

Afgelopen maandag hebben we met de Stichting CPO Penningkruidstraat een reserveringsovereenkomst getekend voor de bouw van 7 woningen aan de Penningkruidstraat in de woonwijk Warande. Het gaat om 3 rijwoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen die naar eigen ontwerp en inzicht van de bij het initiatief betrokken bewoners worden gebouwd en ingericht, volgens de principes van het collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). De gemeente biedt in Warande volop ruimte om volgens dit principe een woning naar eigen smaak en wensen te bouwen.

14-114 Ondertekening reserveringsovereenkomst Penningkruidstraat

De initiatiefnemer gaat de komende periode op zoek naar geïnteresseerden die als medeopdrachtgever in het project willen participeren. De Stichting CPO Penningkruidstraat werkt nauw samen met Nieuwbouwadvies Flevoland BV en makelaardij Sinke die met een eerste schetsontwerp ook al een denkrichting hebben ingezet voor de te bouwen woningen.

Dat er veel kan in Lelystad wilden we ook benadrukken op de dag van het Hanzepark.  Op donderdag waren ontwikkelaars, architecten en makelaars uitgenodigd door gemeente Lelystad om met elkaar te kijken naar ontwikkelmogelijkheden van de wijk Hanzepark. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun ideeën te presenteren. Stedenbouwkundig adviseur Dick Koster van Cittanova Planontwikkeling maakte van de gelegenheid gebruik en liet mooie voorbeelden zien van woonconcepten. Ik opende de bijeenkomst met een betoog waarin ik vooral de andere en nieuwe manier van werken heb benadrukt. Na afloop zochten de partijen elkaar op om ideeën uit te wisselen en te bekijken of en zo ja, waar er samengewerkt zou kunnen worden.

Nu de economie weer aantrekt en bouwend Nederland weer kansen zien, worden nieuwe bouwinitiatieven weer ontplooit en concepten bedacht. Dat biedt kansen voor alle partijen. Daarom brachten we diverse partijen met elkaar in contact om ideeën uit te wisselen en te praten over de mogelijkheden in de wijk Hanzepark. Een wijk waar ruimte is om samen te werken aan nieuwe concepten en om samenwerkingsverbanden aan te gaan om de laatste bouw¬locaties van Hanzepark in te vullen. Ruim 48 partijen zijn naar de bijeenkomst gekomen.

En verder…. het grootste deel van de week stond en staat natuurlijk in het teken van de coalitieonderhandelingen. we zijn inmiddels – nadat de Raad die opdracht bevestigd heeft – aan de slag met VVD, Inwonerspartij, SP en CU. Een uitdagende klus. Tijdens de raadsvergadering heb ik uitgesproken dat we daar vertrouwen in hebben, alhoewel er zeker nog hordes te nemen zijn. Ik ben overigens blij dat de Raad in haar vergadering besloten heeft dat het een raadsprogramma in hoofdlijnen betreft, waar we de raad en met name de bevolking goed bij moeten betrekken. Via deze blog houd ik u op de hoogte !