Door Jop Fackeldey op 17 april 2016

Je ziet het pas als je het weet

Een drukke week, maar een week waar we pas later de effecten van zullen zien. Zo zijn zaken als de afronding van de kadernota, het selectieproces voor een nieuwe accountant en de eerste jurybijeenkomst van de jury van de Gouden Pyramide stuk voor stuk boeiende processen, maar er valt hier nu niets van te zeggen. En toch kun je er behoorlijk druk mee zijn.

Maar gelukkig zijn we tussendoor ook druk met andere zaken. Het meest in het oog springend: de volgende fase in de opening van Bataviastad. Met een druk op de knop ging donderdag 14 april 2016 de eerste paal de grond in voor de uitbreiding van Batavia Stad met 45 nieuwe winkels en horeca. Met de bouw van het nieuwe gedeelte, wordt de gefaseerde realisatie van 25.000 m2 outlet shopping, die we met de toenmalige eigenaar van Batavia Stad in 1999 overeenkwamen, voltooid. Naar verwachting is het nieuwe gedeelte over precies een jaar, in april 2017, gereed.

Batavia Stad is een van de grootste werkgevers in Lelystad. Met de uitbreiding, zal de werkgelegenheid toenemen met zo’n 350 banen, waarmee het aantal arbeidsplaatsen op zo’n 1200 komt. Daarnaast is Batavia Stad voor Lelystad een belangrijke trekpleister. Ook steeds meer buitenlandse toeristen weten Batavia Stad te vinden. Sinds 2015 rijdt er een directe shuttlebusverbinding tussen Amsterdam en Batavia Stad. En dat onderstreept het belang van Bataviastad voor Lelystad.  Wie het weet….ziet het.

En nog zo’n mijlpaal: de verkiezing van het beste leerwerkbedrijf. Dat werd KFC. KFC, van die kippen bedoeld U ? Ja, juist die ! Sinds de komst van de Participatiewet is de arbeidsmarkt er voor iedereen, dus ook voor degene die een beperking heeft en op zoek is naar een baan. De verkiezing is een stimulans voor andere bedrijven om zich ook aan te melden als leerwerkbedrijf en voor talenten een stimulans om vooral doorzettingsvermogen te tonen. En dan heb je het type werkgevers nodig als Johan, recht door zee, hart en als het nodig is hard voor zijn mensen, maar met een enorme drive om niet alleen van zijn bedrijf maar ook van zijn werknemers een succes te maken. En misschien zie je het niet en realiseer je het je niet als je voor het KFC-restaurant staat: je ziet het pas als je het weet.

In die categorie past ook een ander bericht van afgelopen week: we gaan voor Lelystad als onderdeel van de  woningmarktregio met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 32 gemeenten in de noordelijke Randstad. In Flevoland vallen Almere en Lelystad daaronder. De vorming van woningmarktregio’s vloeit voort uit de nieuwe Woningwet 2015.  De nieuwe wet stelt eisen aan het werkgebied van woningcorporaties, waardoor zij nog slechts binnen één regionale woningmarkt werkzaam mogen zijn. De te vormen woningmarktregio’s moeten een aaneengesloten en samenhangend geografisch gebied vormen, uit meerdere gemeenten bestaan met tenminste 100.000 huishoudens. Waarom ons dan niet beperken tot een regio met Almere, of provinciaal ? Omdat je moet kijken naar de logica van de verhuisbewegingen. Dus:

  • Lelystad kent de meeste verhuisbewegingen met Almere en Amsterdam;
  • Lelystad werkt al enige tijd samen met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam;
  • De woningbouwopgave in de MRA-regio is groot, en daar willen we van mee-profiteren, het helpt daarbij als  alle deelregio’s/gemeenten samenwerken;
  • Het vormen van een woningmarktregio op de schaal van de MRA sluit aan bij de economische en groei-ambities van de MRA.

Voor de Lelystadse woningmarkt heeft de vorming van een dergelijke regio naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen. De gemeente Lelystad maakt over het bouwen en beheren van sociale huurwoningen prestatieafspraken met twee toegelaten instellingen: woningcorporatie Centrada en Stichting Harmonisch Leven. Theoretisch is het mogelijk dat andere partijen binnen de MRA-regio dan Centrada en Harmonisch Laven ook in Lelystad activiteiten gaan ontplooien. Andersom zou Centrada elders kunnen investeren in woningbouw. De verwachting is dat beide niet op korte termijn zullen gebeuren.  Maar voor de toekomst liggen er mogelijkheden, als je ze ziet ! Dat geldt voor meer zaken. Volgende week meer dus !