Joplog: De trein dendert door

17 maart 2018

Tja, de laatste volle week als missionair college. Het is echt een trein die doordendert. Aan de ene kant volop verkiezingstijd aan de andere lant het gewone werkleven. En dat gaat in een razend tempo. Zo was er d elaatste raadsvergadering van de oude Raad waarin een groot aantal onderwerpen nog vastgesteld en afgewerkt was. daarmee hebben we als College en Raad toch echt veel gedaan deze periode. Er is veel gestart….en afgemaakt. En over afmaken gesproken, dan is het wel heel fijn dat een aprtij als de NS, na een intensieve zoektocht, definitief voor Lelystad kiest. Het heet dan wel officieel: “NS onderzoekt de mogelijkheid voor een nieuwe onderhoudswerkplaats in Lelystad. “Maar Lelystad is de enitge overgebleven plaats waar ze zoeken. De nieuwe werkplaats is nodig om het groeiende aantal treinen goed te kunnen onderhouden. De komst van een nieuwe werkplaats kan tot 200 arbeidsplaatsen opleveren.

De studie die NS uitvoert geeft inzicht in de haalbaarheid van de nieuwe werkplaats in Lelystad. Zo moet onder meer duidelijk worden welke werkzaamheden er in de nieuwe werkplaats uitgevoerd kunnen worden, welke stappen moeten worden doorlopen en welke investering ermee gemoeid is. Als de studie is afgerond kan er eind 2018 een besluit worden genomen.

NS geeft de voorkeur aan bouwen buiten de stad, waar goed kan worden aangesloten op het bestaande spoor en waar voldoende ruimte is. De studie richt zich daarom op het terrein ten noorden van de stad, tussen het bestaande opstelterrein aan de Houtribweg en de Hanzelijn. Voor NS is het belangrijk om duurzaam te bouwen en om omwonenden vroegtijdig te betrekken bij de plannen. Binnenkort zal NS een uitnodiging aan omwonenden sturen voor een eerste informatiebijeenkomst.Op dit moment heeft NS vier onderhoudswerkplaatsen in Maastricht, Leidschendam, Amsterdam en Onnen (vlak onder Groningen). Deze worden allemaal gereed gemaakt voor de komst van nieuwe treinen.

Voor mij is de vestiging van het NS-onderhoudsbedrijf een bevestiging van de ontwikkeling van de stad tot ‘logistieke hotspot’. Lelystad is interessant vanwege de centrale ligging. De stad is de afgelopen jaren steeds beter bereikbaar geworden. Per spoor is er aansluiting naar zowel het midden en westen als het noordoosten. De beoogde locatie bij het bestaande rangeerterrein biedt NS voldoende ruimte voor de bouw van een onderhoudsgebouw en de daarvoor benodigde extra sporen. Een ander voordeel is dat de locatie niet ingesloten is door stedelijke bebouwing.

Ook in de categorie afmaken: de tarnsformatie van het oude ING-pand.  Onlangs heb ik een bezoek afgelegd bij het pand Agoraweg 2 te Lelystad. Eigenaar Wouter Gorter en bouwkundig adviesbureau Van Duijn Bouwmanagement leidden  mij rond door het gebouw. Hier werd gekeken naar de voortgang van de transformatie van een oud kantoorgebouw naar 30 luxe huurappartementen.

Tijdens de rondleiding werd ook stilgestaan bij de duurzaamheid van het gebouw; zo had het gebouw voorheen een G-label en heeft het straks – na renovatie-  een A-label. Het pand Agoraweg 2 is een voormalig bankgebouw, o.a. gebruikt door de ING. Het tot woningen te verbouwen kantoorgebouw maakt deel uit van de plannen voor het Stadscentrum. Het ligt aan de rand van het winkelgebied tegenover het Apollo Hotel , en sluit straks mooi aan op de nieuwe wijk Parkwijk. Door het creëren van nieuwe puien is de transformatie van kantoor- naar woongebouw compleet. Het is daarmee een wezenlijk onderdeel van de upgrading van gebouwen rond het gehele centrum en draagt het na oplevering bij aan de gewenste moderne en dynamische uitstraling van het gehele stadshart.

Andere geslaagde voorbeelden van tot woningen verbouwde kantoorpanden  in en rond het centrum zijn ‘De Waagh’,  het voormalige gebouw van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en een kantoorpand aan De Veste. Tevens zijn er nu plannen voor verbouwing van een kantoorpand aan het Stationsplein. ‘Uitvoering van dit soort plannen zorgt voor meer levendigheid in het stadshart van Lelystad, waar het wonen, werken en toeven in de toekomst alleen maar beter wordt. De 30 appartementen van Agoraweg 2 zijn inmiddels allemaal verhuurd. Voor een impressie van het gebouw en de appartementen kunt u kijken  op gortervastgoed.nl .

En zo dendert d etrein door. Met als klapstuk afgelopen zaterdag een mooie open dag van de gemeente , gecombineerd met een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners en de politieke markt. Over politiek gesproken: het wordt zo langzamerhand behoorlijk spannend. Nog een paar nachtjes slapen en dan weten we hoe het nieuwe politieke landschap er uit ziet.