Door Jop Fackeldey op 5 maart 2017

Kleur bekennen

Kleur bekennen gaan we natuurlijk allemaal doen tijdens de verkiezingen op 15 maart. Maar zelf heb ik ook de behoefte om kleur te bekennen. In velerlei opzichten. Om te beginnen het onderwijs. Komende dinsdag gaat de discussie in de gemeenteraad verder. Als rechtgeaarde sociaaldemocraat gaat (de kwaliteit van) het onderwijs me aan het hart. En laat ik het dan maar bekennen: ik ben in de loop van de tijd fan geworden van het door de SVOL ontwikkelde model. Ik heb daar onder de titel wijs onderwijs een artikeltje over geschreven. Samengevat: er is een model gekozen dat wat mij betreft een optimale kans biedt om het optimale uit leerlingen te halen en ze echt perspectief te bieden. Nou is dat niet vreselijk nieuw, in 2001 werd al  de stuurgroep structuurplan beroepsonderwijs vastgesteld dat er voldoende basis is om te komen tot een nader onderzoek c.q. uitwerking van één voorziening voor het beroepsonderwijs. Ik mocht dat project toen leiden. En ik ben blij dat het er uiteindelijk alsnog van lijkt te komen. Lees mijn wijs onderwijs maar. En uiteraard ben ik heel graag beschikbaar voor een gesprek hierover. En nu maar hopen dat de Raad voortvarend besluiten neemt om dit perspectief te kunnen verwezenlijken.

Kleur bekennen doen we natuurlijk ook als het gaat om woningbouw. We hebben afgelopen week het marketingplan woningbouw vastgesteld. Dat werd ineens nieuws. Omdat we Amsterdammers naar Lelystad wilden halen. At5 vond dat bijzonder. Maar ook POW-nieuws en daar werd je dan weer niet vrolijk van. Alhoewel: ik gen eigenlijk heel trots op de eigen inwoners die reageren  op de uitzending van PowNews van donderdag 2 maart waarin een karikatuur van de stad én van haar inwoners werd neergezet.  PowNews wist in haar filmpje vooral inwoners te vinden die over ‘het gat Lelystad’ spraken. Veel andere Lelystedelingen reageerden op de uitzending met vooral berichten waarom ze al jaren met veel plezier in Lelystad wonen. Op de sociale media onderstrepen zij dat met mooie en gevarieerd beelden.  Ik ben blij met deze spontane acties van haar inwoners. Middels tweets en op de Facebookpagina van CML kunnen  nog meer Lelystedelingen laten zien en merken hoe trots zij op hun stad zijn. https://twitter.com/WoneninLelystad/status/837642312905854976  laat dit mooi zien. Mooi ook de reactie van Lelystedeling Rick van Gerwen die meteen onderstaand plaatje maakte:

Overigens, als je gewoon op een zondagmiddag een eindje wandelt zie je dat er zeker al Amsterdammers in Lelystad wonen:

Het gaat ook gewoon steeds beter met de stad. Dat bleek bijvoorbeeld uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, waarin zinnen te lezen zijn als: “Sinds twee jaar is het tij gekeerd voor Almere-Lelystad.De economie is in 2014 en 2015 weer gegroeid en zal naar verwachting ook groeien in  2016 en (mogelijk versneld) in 2017.” en “In de Economische Verkenningen MRA 2016 merkten we al op dat de economie in Lelystad sneller groeide dan in Almere. Dit patroon zet door. Wel blijft de hoge werkloosheid een punt van zorg.

Maar goed, kleur bekennen, daar gaat het dus om. Als onderdeel van Metropoolregio Amsterdam, Als aantrekkelijke woonstad, ook voor Amsterdammers met straks (hopelijk) goed onderwijs in een goed gebouw.