Door Jop Fackeldey op 14 februari 2016

Leef je Droom (en help anderen hun dromen te leven !)

Het gedicht “Tijd” van M. Vasalis begint met de zin “ Ik droomde dat ik langzaam leefde”. De rest van het gedicht was overigens – zoals mijn docent dat eufemistisch noemde –  moeilijk toegankelijk. Maar die zin. ……  Kennelijk is langzaam leven iets waarvan je alleen kunt dromen. En dat is ook wel een beetje zo. Waar blijft de tijd (een vraag waar ik overigens nog steeds nieuwsgierig naar ben, waar blijft de afgeleefde tijd, maar dat terzijde). We zijn druk. En dan is het goed om af en toe eens even stil te staan. En het er over te hebben.

Ik sprak 2 jaar geleden een startende ondernemer. Hij kwam langs met een netwerkvraag (zo heette dat kennelijk op de cursus). Waar ben je mee bezig vroeg ik. Ik ben met mijn droom bezig, was het verrassende antwoord. Het ging om een mooi adviesproduct, waar hij zelf heilig in geloofde. En hij was op zoek naar klanten uiteraard, maar dat leek toch een beetje bijzaak. Hij was bezig zijn droom handen en voeten te geven. Met een aanstekelijke hoeveelheid energie. Ik kwam hem een paar weken geleden weer tegen. Hoe is het met je droom ? Ik moet op zoek naar een nieuwe…….want deze is verdacht veel op werk gaan lijken…….

Iemand die zo’n eigen droom aan het verwezenlijken is , is Olaf Oosterman, Lelystedeling en initiator van de Live Your Dream Foundation. Live Your Dream Foundation is een stichting die opgericht is om grenzen te verleggen van chronisch zieken door middel van deelname aan wereldwijde sportevenementen. En hij heeft een droom. Met een team van chronisch zieke en gezonde zeilers mee doen aan de Volvo Ocean Race. Met deelname aan de Volvo Ocean Race vraagt Live Your Dream Foundation wereldwijd aandacht voor chronisch zieken en wil de stichting een verbinding maken tussen de belevingswereld van chronisch zieke en gezonde mensen. Voor Olaf Oosterman, die zelf de chronische aandoening het Syndroom van Marfan heeft, geldt: “Meedoen is voor mij al winnen. Juist doordat ik mijzelf weerbaar maak en mij concentreer op de mogelijkheden en kansen, heb ik veel meer kunnen bereiken dan ik had verwacht. Dat is wat ik graag wil delen met de wereld zodat wij, chronisch zieken, meer gaan participeren in de samenleving. Juist in deze tijd is dat belangrijker dan ooit.”

Om de droom te realiseren en deel te nemen aan de meest uitdagende zeilrace ter wereld is een garantstelling van € 50.000,- nodig. Afgelopen woensdag mocht ik aankondigen dat we besloten hebben de garantstelling op ons te nemen en hiervoor samen met de stichting Live Your Dream en City Marketing Lelystad een wervingscampagne op te zetten. In ruil voor de garantstelling door de gemeente zal de slogan ‘Lelystad. City of opportunities’ (de Engelstalige variant op ‘Lelystad geeft lucht’) tijdens de Volvo Ocean Race 2017-2018 op de spiegel van het Live Your Dream schip prijken.

Het is een prachtig initiatief dat in Lelystad is ontstaan en het sluit dan ook in meerdere opzichten aan bij waar Lelystad voor staat. Ons credo zegt het al. ’Lelystad geeft lucht’ wil onder meer zeggen dat wij als stad graag de ruimte geven aan dromen en ideeën van mensen. Daarnaast vinden we het als college belangrijk dat iedereen mee kan doen. ‘Iedereen doet mee’ is de letterlijke titel van een van onze eerdere collegeprogramma’s. En last but not least, Lelystad heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als echte watersportstad. Het wordt tijd om dat nog verder, in dit geval wereldwijd, uit te dragen. We kunnen trots zijn op wat we als stad te bieden hebben op watersportgebied, maar bovenal op dit mooie initiatief, dat dromen tot leven brengt. Iedereen kan de campagne steunen en helpen de droom te realiseren door een selfie te uploaden op www.liveyourdreamteam .

En er was nog meer goed en leuk nieuws deze week. Zo werd bekend gemaakt dat ik dit jaar deel mag uitmaken van de jury van de Gouden Piramide, dat is  de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.Naast Floris Alkemade (voorzitter zonder stemrecht) hebben (naast mijzelf) zitting in de jury van 2016: , Marieke Rietbergen, Bianca Seekles, Wouter Vanstiphout en Robert Winkel. Dat is leuk en eervol om te doen. En de moeite waard want stuk voor stuk zullen de inzendingen gaan over wel verwezenlijkte dromen….

Wat ook steeds meer de moeite waard is zijn de ondernemersspreekuren. Ruim 30 ondernemers van bedrijventerrein Noordersluis beleefden donderdag 10 februari 2016 de primeur van een ‘ondernemersspreekuur op locatie’

 16-031 Foto - Ondernemersspreekuur op locatie Noordersluis- Fotostudio Wierd

Dit ondernemersspreekuur op locatie smaakt naar meer. Ik nodig ondernemers op de verschillende Lelystadse bedrijventerrein, klein en groot, van harte uit om middels deze vorm in gesprek te gaan met de gemeente. Op een moment dat ondernemersinitiatief en gemeentelijk beleid of regelgeving met elkaar (dreigen te) botsen, is het goed dat ondernemer en gemeente elkaar weten te vinden. Beter is nog dat beiden tevoren goed weten wat ze aan elkaar kunnen hebben. Daar dragen de spreekuren en dit soort ontmoetingen in belangrijke mate aan bij . Graag wil ik van de ondernemers horen wat er leeft en speelt in relatie tot de gemeentelijke overheid. De ondernemers van Noordersluis wisten het ondernemersspreekuur te benutten om verschillende zaken bij de gemeente aan te kaarten: ideeën voor toeristische arrangementen, verkennen van uitbreidingsmogelijkheden, uitnodigingen voor nadere kennismaking middels bedrijfsbezoeken, hoe te profiteren van duurzaamheidsleningen, financieringsregelingen, etc. Dat waren leuke en inspirerende gesprekken.

Natuurlijk waren er ook tal van andere bijenkomsten. Zo was ik bij de tweede bijeenkomst van de bestuurlijke adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie, was er overleg over de (invoering van) de omgevingswet en tal van andere boeiende bestuurlijke overleggen. Maar heel stiekem vond ik het promoten van de levenswijsheid (en het prachtige project) Leef je Droom er wel echt bovenuit steken.