Door Jop Fackeldey op 18 december 2016

Lelystad tekent

Tekenen stond voor mij de afgelopen week centraal. Op heel veel manieren. Absolute hoogtepunt was natuurlijk “Kerst met de Zandtovenaar” zoals dat op de Agorahof gehouden wordt.

img_4423 img_4424

Niet alleen omdat het een geweldig  spektakel was, ik denk dat het er op TV spectaculair uit zal zien, maar ook vanwege het feit dat er zoveel mensen op de been waren. Meer dan 10.000 bezoekers, 9.000 Lelystad Geeft Licht mutsen uitgedeeld ! En ook al moesten de mutsen even “uit” tijdens de opnames, het zag er geweldig uit. Dat was iets om trots op te zijn, op de stad, op City Marketing en op alle vrijwilligers die ook hier weer voor nodig waren. En natuurlijk – ik zou het bijna vergeten – op de waanzinnig knappe manier waarop de zandtovenaar tekent met en in zand.

Tekenen mochten we nog wat vaker doen. Bijvoorbeeld bij de Lelystadse Boer.

img_4418whatsapp-image-2016-12-14-at-12-13-20

Dit is echt een heel bijzonder initiatief. De direct omwonenden van de Luchthaven weten wat omdenken is. Waar anderen bij verandering en doorontwikkeling van de directe werk- en leefomgeving de nadruk leggen op de negatieve gevolgen, is het initiatief van De Lelystadse Boer een voorbeeld van het denken in kansen. Kansen die zich uiten in aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, groene energie, recycling en compostering, capaciteit in onderhoud van de luchthaven en de verbinding tussen stad en land. De missie van De Lelystadse Boer is ‘dat het goed boeren blijft’ in de omgeving. De Lelystadse Boer is een mooi initiatief op duurzaamheidsgebied. Grofweg richt de lelystadse boer zich op drie zaken: ze willen hofleverancier zijn voor de regio, zich als rentmeester van het gebied inzetten en staan voor duurzaam beheer van de omgeving.

En er werd meer getekend: De prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties en hun hurdersorganisaties. Voor Centrada gelden die voor 2017; voor Harmonisch Wonen lopen de afspraken door tot 2020.

16-344-ondertekening-prestatieafspraken-2332-fotostudiowierd

Is dat nou bijzonder ? Ja en nee. We hebben goede afspraken over betaalbaarheid kunnen maken. Om te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven, worden verschillende instrumenten ingezet. Zo gaat Centrada maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de behoefte om woningen onder de huurprijs van 500 euro per maand aan te kunnen bieden. Reeds doorgevoerde en nog voorziene huurverlagingen worden gemonitord en beoordeeld op het beoogde effect: zijn de woningen bereikbaar voor en bezet door mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat die betaalbaarheid van groot belang is laat ook de monitor zien. Ook veel Lelystadse huurders hebben het moeilijk. Ik mocht de stuurgroep voorzitten die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de monitor. Fijn om dat in de praktijk te mogen gebruiken…en dat onze corporaties en wij als gemeente samen de belangen van betaalbaarheid zien. Best bijzonder.

‘Wij hebben de taak te zorgen dat alle inwoners van Lelystad, met name ook kwetsbare groepen, goed en betaalbaar kunnen wonen. Met de afspraken zoals die nu zijn uitgewerkt, kunnen alle partijen heel concreet gezamenlijk aan de slag. Gedurende het jaar gaan we volgen of we de gestelde doelen ook daadwerkelijk halen en houden we elkaar aan deze afspraken. De getoonde samenwerking en met name ook de rol van de huurdersorganisaties bij de totstandkoming van de afspraken, betekent een nog groter draagvlak en inzet voor het naleven en realiseren van de afspraken. En dat brengt me bij het tweede: participatie in de praktijk. De handtekeningen onder de overeenkomst zetten we tijdens een voor de wijk Jol georganiseerd ‘Winterfeest’. Daarmee werd de betrokkenheid bij en de zorg die we gezamenlijk voor een leefbare omgeving hebben, onderstreept. Het officieel ondertekenen van de prestatieafspraken op locatie in een van de jaren 70 en 80 wijken, symboliseert de afspraken die over leefbaarheid en bewonersbetrokkenheid in de overeenkomst staan. Zo stimuleert HVOB in overleg met gemeente en Centrada het opzetten van een netwerk van actieve bewoners en begint daarmee in Jol/Galjoen. Ook het wijkonderhoud wordt geïntensiveerd. Delen van de openbare ruimten in Jol en Galjoen worden in 2017 meegenomen in het grootonderhoud van de gemeente. Centrada gaat in 2017 in de wijk Jol samen met huurders  aan de slag om tuinen en erfafscheidingen op orde te brengen. In gezamenlijk overleg wordt per hof een gewenst kwaliteitsbeeld bepaald, waarna ook afspraken over uitvoering (inclusief aanspreken en handhaven) en financiering worden gemaakt. En zo pakken we samen met de bewoners onze leefomgeving aan. En dat is ook best bijzonder.

Zo tekenden we de week. Op naar kerstmis !