22 juni 2014

Meedoen

Deze week was vooral het VNG-congres wat de agenda beheerste. 3 dagen met netwerken, inspirerende lezingen en boeiende excursies. Ik vond vooral de lezing van Kim Putters wel heel erg relevant. Ook Benjamin Barber had een goede boodschap, als je tenminste het letterlijk vertaalde begrip burgemeester vervang door College. Rode draad was wat mij betreft deze alinea: “Wilt u dat inwoners participeren, dan moet u ervoor zorgen dat de regie bij bewonersinitiatieven ligt, de politie op de achtergrond aanwezig is en bestuur en instanties ondersteuning bieden waar nodig. Voor het bestuur zijn er een aantal dilemma’s om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Waar stappen professionals in? U, als bestuurder, bepaalt de normen. Stuurt u aan op maatwerk of gelijke behandeling? Daarin moet u een balans zien te vinden. Bepaal als gemeente uw positie: bevoogt u of faciliteert u?” . Dat is precies wat we op dit moment ervaren bij bijvoorbeeld de beweging “stedelijke vernieuwing op uitnodiging” in de Zuiderzee- en Atolwijk. Overnemen en bevoogden moeten we voorkomen, maar het mag niet ontaarden in de overtreffende trap van loslaten: “over de schutting gooien”. Dat is een zoektocht voor zowel Ambtelijk apparaat, College en Raad. Het is ook niet voor niets het thema van ons coalitieakkoord. Komende weken staat in de Raad een discussie gepland m.b.t. een ingediend burgerinitiatief om een drietal experimenten met het toekennen van buurtrechten te kunnen starten. Ik ben benieuwd, want ook hier zal het zoeken zij naar de balans, maar hoop wel dat we op basis van dit initiatief weer een volgende stap kunnen zetten.

Gelukkig doen we met deze manier van denken op ellerlei plekken steeds mer ervaring op. Zo mocht ik deze week het startsein geven voor de actie: ‘Maak van Larserpoort het mooiste bedrijventerrein van Lelystad. Ik heb  ondernemers, werknemers, leveranciers en andere gebruikers van het aan de A6 gelegen bedrijventerrein Larserpoort opgeroepen mee te doen aan de actie ‘Verbeter Larserpoort Samen’. De kern van deze vorm van cocreatie is dat stapsgewijs wordt toegewerkt naar het gezamenlijk ontwerpen van een beter bedrijventerrein. Hieruit vloeit een plan voort dat haalbaar, betaalbaar en effectief is en dat voldoet aan de wensen en behoeften van de gebruikers van Larserpoort. Lever je bijdrage en doe mee aan de discussie op de daarvoor in het leven geroepen website www.mijnlarserpoort.nl. Elke bezoeker aan de site creëert er zijn ideale Larserpoort. Allerhande ideeën kunnen worden ingebracht. De komende periode, tot half juli 2014, willen we – gemeente en ondernemersvereniging Larserpoort – zoveel mogelijk wensen en ideeën verzamelen om daarmee de subsidieaanvraag bij de provincie Flevoland te onderbouwen voor een bijdrage uit de beschikbare gelden voor Herstructureringsprojecten Flevoland. Zelf heeft de gemeente Lelystad tot maximaal een half miljoen euro beschikbaar als co-financiering. Maar wat er gebeurt, en misschien wel of er iets gebeurt, dat bedenken we samen.

Tja en tenslotte, onze luchthaven. Die zal on komende week nog flink bezighoeden. Ik heb vele gesprekken gevoerd met – samen met onze burgemeester – de staatssecretaris, maar ook met het bedrijfsleven, kamerleden etc. Het is nu of nooit. Maar ik constateer dat er draagvlak  is.2014-05-14_Vliegveld_5

Niet alleen bij de bevolking, maar ook bij bijvoorbeeld de MRO bedrijven. Zes op Lelystad Airport gevestigde of binnenkort te vestigen MRO-bedrijven (reparatie en onderhoud van vliegtuigen) willen snellere invoering van luchtverkeersleiding dan nu in het ondernemingsplan van de Schiphol Group staat gepland. Zij vragen daarvoor aandacht bij de Tweede Kamer in een brief aan de voorzitter van Tweede Kamercommissie I&M die op 26 juni het ontwerp-luchthavenbesluit voor Lelystad Airport bespreekt. Ik zal in mijn bijdrage aan de informatiesessie die de Tweede Kamer op woensdag 25 juni organiseert, de noodzaak van vroegtijdige invoering van luchtverkeersleiding meenemen. De zes bedrijven die het betreft zijn: Quality Aircraft Painting Services (QAPS), SPECTO Aerospace BV, AIS Flight Academy, Aviocom BV, Aircraft Maintenance Netherlands en Jet Air Mantenance.
Overigens zal ik in die bijdrage uiteraard niet alleen stilstaan bij de kansen en ontwikkelingen. Voor de direct omwonenden die mogelijk aantoonbare schade kunnen ondervinden van de geplande uitbreiding van de luchthaven, vind ik dat er vooraf duidelijkheid moet zijn over een adequate schaderegeling. Niet wachten op vaststelling van landelijke normen daarvoor. Ik zal het bevoegd gezag vragen vóór het definitief te nemen Luchthavenbesluit daarover goede afspraken te maken. Ook in een vraaggesprek met het Financieel Dagblad tbv de te verschijnen bijlage investeren in technologie heb ik beide kanten benadrukt.

Afgelopen maanden zijn een aantal artikelen en publicaties verschenen over dit onderwerp, die ik graag nog eens ter lezing  aanbeveel:

Leaflet LelystadAirport – Provincie Flevoland – juni 2014

Leaflet – Zonder Lelystad Airport geen groei op Schiphol 14-05-2014 Leaflet –

Waarom die LUCHTHAVEN bij Lelystad er gewoon komt (klein) – 4 maart 2014

leaflet – Lelystad Airport in de media – juni 2014 (klein formaat)

Ik houd U komende week op de hoogte !