Door Emiel van der Herberg op 30 oktober 2015

Meer vaart achter open overheid

Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Lelystad de komende jaren meer informatie actief gaat publiceren. Op die manier hoeven inwoners en organisaties steeds minder vaak een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Daarvoor dient de raadsfractie komende dinsdag een motie in.

Afgelopen jaren heeft de gemeenteraad verschillende keren extra geld moeten uittrekken om Wob verzoeken af te handelen. Ook in de voor 2016 voorgestelde begroting is dat weer het geval. Voor een belangrijk deel gaat dat om inwoners en organisaties die openbare informatie opvragen. De gemeente is dus steeds meer geld kwijt aan het opzoeken en beschikbaar maken van informatie die eigenlijk al publiek hoort te zijn.

Eerder sprak de gemeenteraad al als ambitie uit dat in de toekomst niemand meer een beroep op de Wob hoeft te doen om feitelijk openbare informatie te verkrijgen. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om privacygevoelige gegevens, of gegevens waarvan openbaarmaking de veiligheid zou kunnen schaden.

Klik hier om de motie te bekijken.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg