Door Jop Fackeldey op 7 december 2014

Je weet het pas als je het ziet

Het blad  Vastgoed Visie besteedt in haar novembernummer aandacht aan Lelystad. Het blad Vastgoed Visie verschijnt twee keer per jaar met wisselende thema’s. Deze keer gaat het over ‘Vernieuwing’, een thema waarin Lelystad goed past. In een zes pagina’s omvattend artikel geven tien mensen hun mening over de ontwikkeling en potenties van onze stad. Lelystad ontwikkelt zich nadrukkelijk als één van de economische kernen in Metropoolregio Amsterdam, is de samenvattende conclusie. “Gekoppeld aan een betere ontsluiting en de ontwikkeling tot multimodaal knooppunt staat Lelystad aan de vooravond van een tweede jeugd,” aldus Vastgoed Visie.

In de Cityvisie over Lelystad komen vervolgens tien personen aan het woord die op een of andere manier betrokken zijn bij de ontwikkeling van de stad. Ik wijs op het grote voordeel van de ligging van Lelystad. ‘In een externe analyse van professor Tordoir komt dat als kernkwaliteit naar boven, zowel op nationaal niveau als in Europees perspectief.” Lelystad is bereikbaar over de weg met de A6-A9, over het spoor via Hanzelijn en Flevospoor, door de lucht via Lelystad Airport en over het water met de aanstaande havenontwikkeling. ”De economische impact daarvan is fors,’

Directeur van Luchthaven Lelystad, Erik Lagerweij, verhaalt over de economische betekenis van Lelystad Airport als volwaardige passagiersluchthaven. “Die gaat de stad en de regio veel goeds brengen,” is zijn mening. Oud Europarlementariër Herman Vermeer vindt dat ondernemers de kansen moeten grijpen die zich met de havenontwikkeling Flevokust gaan voordoen. Districtshoofd Staatsbosbeheer Nick de Snoo belicht de toeristische kansen van natuurontwikkeling, waaronder de Oostvaardersplassen als ‘Nieuwe Wildernis’. Daar hoort ook de economische spin off van de groeiende watersport bij, waarover Joop van Diest van Batavia Sailing Centre zich nader uitlaat.

Op het gebied van wonen heeft Lelystad ook het nodige te bieden. Tjeerd de Boer van Schutte bouw&ontwikkeling werkt samen met andere partijen aan de energiearme ‘Nul op de Meterwoning’. Bewoonster Freddy van Arnhem van het project Drijvend Wonen is vol lof over de manier waarop de gemeente haar en 8 anderen in staat stelde via collectief particulier opdrachtgeverschap haar woondroom in de woonwijk Warande te realiseren. Verder aan het woord: Annemiek van Koldenhoven van bureau BDP Khandekar over de herinrichting van het Stadhuisplein met behulp van bewonersparticipatie; Jan Bartels directeur van InnoSer heeft het over de toekomst van Lelystad als centrum voor life sciences bedrijven. Plannen voor een campus zijn al getekend.

Het is mooi om dat allemaal weer eens zo op een rijtje te zien. In alle dagelijkse beslommeringen raak je soms wel eens dat overzicht kwijt. Want wat voor ons inmiddels heel gewoon is, is nog steeds een – voor buitenstaanders, tenminste als ze over de eerste drempel heen zijn – een bijzondere verzameling buitenkansen. “dat jullie dat allemaal hebben”. Inderdaad ! Dat was ook de reactie van een groep directeuren van city-marketingorganisaties die bij ons op bezoek waren en die ik mocht verwelkomen.

Verder was het typisch zo’n week met heel veel intern overleg, weer een dagje den Haag om namens de VNG met minister Schultz over de omgevingswet te spreken en natuurlijk met Kamerleden van gedachten te wisselen over de nu lopende behandeling van het rapport van de enquêtecommissie woningcorporaties en , komenden week, over de zgn. Novelle. De commissie heeft een zeer waardevol document opgeleverd, ik schreef er al eerder over. Er zijn een paar punten waar ik me nog zorgen over maak. De meesten zijn vervat in een gezamenlijke Brief  die we vrijdag aan de kamer hebben gestuurd. Voor mijzelf is het het allerbelangrijkst dat de corporaties ook in gebieden waar ze een “aanmerkelijk”belang hebben zgn. “niet-daeb”(vreselijk jargon) activiteiten uit mogen blijven voeren, activiteiten dus die net iets verder gaan alleen het bouwen en beheren van woningen voor de doelgroep. Zonder de steun van Centrada en de bijdragen aan bv. de leefbaarheid en een MFA zou het echt veel slechter met onze stad gaan. dat moeten ze kunnen blijven doen. het tweede punt is dat ik hoop dat het toezicht op de corporaties echt onafhankelijk wordt en dat wij als gemeente ook op die toezichthouder terug kunnen vallen als we willen weten hoe onze corporatie het doet. het wordt een spannend debat volgende week. Voor de corporaties in Nederland, maar de effecten zullen ook in Lelystad voelbaar zijn.