Door Jop Fackeldey op 21 september 2014

money, money, money

Er zijn van die weken….er gebeurd veel, maar (nog) weinig over te vertellen. Zo gaat er op dit moment heel erg veel tijd zitten in de voorbereiding van de begroting. op 7 oktober moeten we die als college vaststellen en aan de Raad aanbieden. In de voorbereiding hebben we stadsgesprekken en meningspeilingen gehad. Maar nu komt het er op aan om de cijfertjes daadwerkelijk sluitend te krijgen. En dat valt eerlijk gezegd niet mee. Eenvoudige oplossingen bestaan niet meer en alle activiteiten die we als overheid nu nog uitvoeren hebben 3 bezuinigingsronden overleefd. Tegelijkertijd moeten we naar een toekomstbestendige sluitende begroting toe. daarbij moeten we een balans zien te vinden tussen het blijven (en op sommige plaatsen worden) van een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, de kansen van de toekomst kunnen benutten en de financiële risico’s beperken. Maar we hebben nog 2 weken en ploeteren arbeidzaam voort.

Natuurlijk is daarbij de miljoenennota van belang. Wat mij betreft is een van de kernen dat het tijd wordt om (weer) te investeren in dit land , om te zorgen dat de motor van de economie na de voorzichtige start die er is geweest weer gaat draaien. Mooi dat daarin expliciet genoemd werd dat het kabinet onverkort vast blijft houden aan de doorontwikkeling van Lelystad Airport vanaf 2015. Financieel is het lastig om de effecten op bijvoorbeeld de gemeentebegroting in te schatten. maar er is wel een rode draad, en die werd wat mij betreft door Diederik Samson mooi verwoord:  “De PvdA is ervan overtuigd dat Nederland met de ingezette verbeteringen uit deze moeilijke periode kan komen met een sterkere en zorgzamere samenleving. Het is onze plicht daarbij iedereen mee te nemen, niemand tussen wal en schip te laten vallen. De uiteindelijke doelen, zoals een betere zorg voor iedereen, een sterkere economie en een duurzame energievoorziening, zijn offers waard op twee voorwaarden. We moeten de offers draagbaar houden voor iedereen. En we moeten perspectief bieden op een betere samenleving op de lange termijn”. Dat is wat mij betreft ook de richtsnoer voor onze eigen begrotingsdiscussie. Met name dat lange termijn perspectief is daarbij van belang.

Tegelijkertijd zijn natuurlijk alle regionale en landelijke overleggen weer opgestart. Zo was ik te gast als spreker op een mini-symposium met woningcorporaties en hebben we een hele dag in G-32 verband alles stedelijke speerpunten weer scherp , o.a. met het oog op de komende begrotingsbehandelingen. Wonen blijft daarbij voor mij een belangrijk onderwerp. Er staat veel op de woonagenda. Cruciaal daarbij zijn begrippen als bereikbaarheid en betaalbaarheid. daar zullen we de regering kritisch op blijven volgen. Het kabinet zet een aantal hervormingen op de woningmarkt door. dat is goed nieuws . maar om die in onze steden succesvol te laten zijn hebben we daar de woningcorporaties wel keihard bij nodig. En ik ben er niet gerust op dat die niet hjet kind van de rekening worden, zeker nu de minister dreigt bijvoorbeeld de behandeling van de wetgeving over die corporaties op te schorten totdat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bekend is. Die vertraging kunnen we wat mij betreft niet hebben. U gaat er meer van horen.

Komende week staat in het teken van de Dutch Match Cup . Zeker de moeite waard om te gaan kijken. Lelystad krijgt een mooi nieuw evenement met forse economische potenties. Komende weblog zal ik U verslag doen.