Door op 5 januari 2014

Nachtapotheek Lelystad

De advertentie in de Flevopost van de gezamenlijke Lelystadse apothekers dat vanaf 1 januari 2014 er na 22 uur ’s avonds in Lelystad geen dienstdoende apotheek meer open is en dat men voor spoedmedicatie naar de apotheek in Flevoziekenhuis in Almere moet rijden heeft veel stof doen opwaaien. Voor alle duidelijkheid: zijn wij voor ‘koste wat het kost’ open houden van de nachtapotheek?

Nee natuurlijk niet; ook wij begrijpen en zijn het met zorgverzekeraar Achmea eens, dat je uit kostenbesparingsoogpunt moet kijken of je met een aanvaardbare basiskwaliteit van zorg dingen anders kunt organiseren.

Waar we geen begrip voor hebben, is:

  • dat de Lelystadse apothekers eenzijdig zonder overleg met wie dan ook een voorziening afschaffen, niet duidelijk maken hoe het dan verder gaat en dat op het allerlaatste moment even tussen de feestdagen via een advertentie meedelen;
  • dat niet net als in plaatsen als bv Harderwijk en Zutphen de nachtapotheekvoorziening gewoon nog functioneert en in 2014 het overleg met onder andere de zorgverzekeraars start;
  • dat er geen mogelijkheden onderzocht zijn  om de functie met een zekere basiskwaliteit om te vormen,  bijvoorbeeld via een uitgiftepunt voor uitsluitend spoedrecepten gekoppeld aan huisartsenpost/ziekenhuis.

Het is jammer dat het college in eerste instantie niet verder komt dan de uitspraak “hier gaan we niet over”. Het vorige college ging ook niet over het ziekenhuis en toch hebben we ons daar mee bemoeid en dan zouden we nu niet in staat zijn de apothekers tot andere gedachten te brengen? Gelukkig lezen we nu informeel dat de wethouder volgende week over dit onderwerp met partijen in overleg gaat. Van ons, volksvertegenwoordigers, mag je verwachten dat wij pal staan voor het functioneren van alle maatschappelijke voorzieningen van en voor de inwoners.

Hoe nu verder?

Wij volgen het proces kritisch. Heeft u vragen over dit onderwerp, stel ze en breng ze aan ons ter kennis dan kunnen wij daar zo mogelijk aandacht voor vragen.

Verontruste inwoners van Lelystad hebben ons al vele vragen toegestuurd. Ook technisch inhoudelijke. Hieronder een opsomming van een aantal prangende vragen:

  • De apotheek heeft een controlerende rol bij het verstrekken van medicatie: controle of dit kan met de medicatie die iemand reeds krijgt. Kan de apotheek in Almere de gegevens van de apotheek van de patient inzien? Ook als ik géén toestemming heb gegeven voor electronische uitwisseling van medische gegevens?
  • Zo ja, mag de apotheek deze wel inzien gezien de wet op de privacy?
  • Zo nee, hoe garandeert deze nieuwe manier van werken dat er geen medicatie gegeven wordt in een combinatie die niet mag? Hoe wordt medicatie informatie gegeven wanneer de taxi de medicatie brengt? De taxichauffeur/koerier?
  • Hoe denken de verzekeraars (hier m.n. Achmea) hierover?
  • Is overwogen om de medicatie tot de eerste werkdag via de huisartsenpost/spoedeisende hulp te verstrekken, zodat mensen daarna naar hun eigen apotheek kunnen?

Wij worden graag op de hoogte gesteld van ervaringen van mensen die na 1 januari na 22.00 uur medicijnen nodig hebben. Hoe gaat dit nu, hoeveel tijd kost het etc. U kunt ons mailen via jdarnaud@pvdalelystad.nl.