Door Emiel van der Herberg op 23 juni 2020

Niet bezuinigen op preventie

De gemeenteraad moet binnenkort gaan besluiten over bezuinigingen in het “sociaal domein”. Dat gaat bijvoorbeeld over jeugdzorg, over participatie, over maatschappelijke ondersteuning vanuit wijkteams. In totaal ligt er voor ruim 9 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen.

Een deel van die bezuinigingen gaat over preventie. De PvdA wil die bezuinigingen schrappen. Omdat het op papier misschien een bezuiniging lijkt, maar in de praktijk de kosten alleen maar verder zal doen oplopen:

  • Als we de schuldhulpverlening uitkleden, dan gaan we over een paar jaar veel meer uithuisplaatsingen van kinderen zien. Dat is totaal onwenselijk en ook nog eens duur.
  • Als we kwetsbare inwoners vanuit de wijkteams niet stimuleren en helpen om mee te doen in de samenleving, dan gaan de kosten voor zwaardere zorg later oplopen.
  • Als we mantelzorgers niet goed blijven ondersteunen, dan moeten er straks veel meer verpleegkundigen langs de deuren. De rekening gaat naar de zorgverzekeraar en de gemeente.

De PvdA gaat daarom voorstellen om de volgende bezuinigingen te schrappen:

  • Inzet sociaal raadslieden terugbrengen
  • Capaciteit opbouwwerk verminderen
  • Aantal financieel spreekuren beperken
  • Inzet maatschappelijk werk terugbrengen
  • Minder inzetten op schuldenpreventie
  • Huisbezoeken ouderen verminderen
  • Bijdrage mantelzorgondersteuning verlagen

Ook op andere onderdelen zijn we hier en daar kritisch. We zullen dus nog met aanvullende voorstellen komen. En we weten dat er bij andere partijen ook ideeën leven, bijvoorbeeld over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Goede ideeën zullen we natuurlijk ook gaan steunen.

 

Toelichting bij Omroep Flevoland:

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die

Meer over Emiel van der Herberg