Nieuwsbrief 12 februari 2023

12 februari 2023
Statencampagne

De campagne activiteiten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten 2023 worden in het gewest gestaag opgevoerd. Op 27 januari werd in Almere de aftrap voor de campagne gegeven in aanwezigheid van een heel aantal kandidaten.

Het eerste verkiezingsdebat georganiseerd door Radio Lelystad heeft ondertussen plaatsgevonden op locatie van het vliegveld. Het werd live op Radio Lelystad uitgezonden. Er waren ongeveer 12 partijen vertegenwoordigd. Nelly den Os, onze nr. 2 op de lijst heeft het woord gevoerd over onder andere huisvestingszaken.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Posteractie in Lelystad

Inmiddels zijn de posters op de diverse borden binnen de gemeente aangeplakt. Dit met grote dank aan Ernst de Vos, die deze taak deze keer in z’n eentje heeft uitgevoerd. Mocht je borden treffen die per abuis zijn overgeslagen dan wel zien dat er is overplakt of loslatingen te zien zijn, dan graag even een seintje aan Ernst. Hij is bereikbaar op [email protected] en telefonisch op 06 38375454.

Er is een (bescheiden) hoeveelheid raamposters beschikbaar. Degenen die daarvan een op het eigen raam wil aanbrengen, kunnen bij Ernst een exemplaar ophalen. Een andere mogelijkheid is, een poster mee te nemen op 4 maart 2023 als we aan de slag gaan met flyeren in De Gordiaan. Ook op 11 maart zijn we flyerend in het centrum te vinden. Op dinsdag 14 maart kleuren we de markt in het Lelycentre.

Flyeren in Lelystad

Voor het flyeren op de markten kunnen we zeker nog mensen gebruiken. Naar aanleiding van de eerdere oproep om aan te melden voor ondersteuning bij campagne-activiteiten, heeft Ernst zegge en schrijven 2 aanmeldingen ontvangen. Natuurlijk zal het bestuur acte de présence geven, en zover mogelijk ook fractieleden en de Lelystadse kandidaten. Méér rood op straat, zo mooi complementair kleurend met groen is echter wel onze wens. Dus mensen: schroom niet en sluit je aan. We proberen de beschikking te krijgen over de Huiskamer van de Democratie. Dat kan dan -net als bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen- een uitgelezen thuisbasis vormen en een ontmoetingsplek waar nog eens een beetje bijgepraat kan worden tussen het flyeren door.

 

 

Verenigingszaken

Gewest

Zoals jullie allen weten wordt het gewestelijk bestuur thans interim ingevuld met leden uit verschillende afdelingen. In de alv is afgesproken, dat het interim bestuur bij de volgende alv bestuursleden zal voordragen om het bestuur van het gewest weer voltallig te maken. In een nieuwsbrief vanuit het gewest is reeds een oproep geplaatst om aan te melden voor de vacante bestuursfuncties van het gewest. Bij deze herhaal ik graag die oproep.

Er kan worden aangemeld bij het mailadres: [email protected] met overlegging van een motivatiebrief en cv. Mocht je eerst meer informatie willen, dan kan dat op dat mailadres worden aangevraagd. Dan wordt een profielschets voorzitter en een profielschets secretaris toegezonden. Voor wat betreft de taken en bevoegdheden van het gewestelijk bestuur verwijs ik naar hetgeen daarover in de Reglementen en Statuten van de PvdA is bepaald. Dit document is te raadplegen via “Mijn PvdA”.

Afdeling

Op de laatst gehouden alv is bekend gemaakt dat onze voorzitter Jaap van Gelder om gezondheidsredenen heeft moeten besluiten al zijn (vrijwilligers)taken neer te leggen. We missen Jaap zijn niet aflatende energie, kennis en ervaring enorm. Eerlijk gezegd vind ik het in ieder geval heel fijn zo nu en dan nog weer eens een boom met hem op te kunnen zetten.

Het vertrek van Jaap – en ja, we gaan natuurlijk nog ordentelijk afscheid van hem nemen – brengt wel met zich mee dat de eerstkomende alv de verkiezing van een voorzitter op de agenda zal staan en eventueel de verkiezing van een secretaris. Deze functies worden nu feitelijk in één persoon verenigd en dat is statutair niet de bedoeling en evenmin een sinecure. Temeer niet omdat ook de campagne voor de PS2023 de nodige tijd en aandacht vraagt. Daarin hebben zowel Dieuwertje Zantingh als ik de nodige bezigheden. Nu ook de gezondheid van Dieuwertje haar aandacht vraagt, hoop ik dan ook dat zich gegadigden zullen aanmelden. Samen sterk! is er niet alleen als slogan in verkiezingstijd maar zeker ook intern voor onze vereniging.

Commissies

In het vastgestelde werkplan voor 2023 hebben we opgenomen, dat het bestuur met minder leden toe kan, aangevuld met het inrichten van commissies. Eén daarvan is goed op weg zich op de kaart te zetten. Daarover hoop ik binnenkort meer te kunnen delen met jullie.

Oproepen

Al met al bij deze aldus een oproep aan de leden: Gaat de organisatie en de inrichting van de samenleving je aan het hart, waarom had je ook alweer gekozen om je politieke kleur te bekennen? Trek de stoute schoenen aan en meld je aan als kandidaat voor een bestuursfunctie of voor een in te richten commissie. De gedachten daarover hebben we met jullie gedeeld in het werkplan voor 2023.

Ook zijn we op zoek naar mensen die het een leuke uitdaging vinden zo nu en dan een nieuwsbrief te schrijven om de leden wat uitgebreider op de hoogte te kunnen houden van wat er allemaal reilt en zeilt in de lokale politiek. Als je het daarbij ook nog aanstaat om actief te zijn op social media is dat zeker een pré.

Fractie

Onze 3 fractieleden, Rob Ros, Jonne Kortmann en Roelie Renzema hebben hun draai in de raad zo langzamerhand wel gevonden. Als een goed geoliede machine worden debatten gevoerd, vragen gesteld en aandacht gevraagd voor de zaken die vanuit ons sociaal-democratisch perspectief zo belangrijk zijn voor de samenleving. De tamtam leert mij, dat hun inbreng zeer gewaardeerd wordt.  Zij worden ondersteund door één fractie-assistent, An Nguyen.  Een aanvulling daarop zou welkom zijn. Mocht je daarvoor voelen. Meld je aan bij Rob Ros [email protected] .

Hartelijke groet,

Els Lucas, secretaris

 

Waar ben je naar op zoek?