Noteer vast de data in uw agenda

31 augustus 2021

Beste leden,

In de voorbereiding naar de Gemeenteraadsverkiezingen worden de komende tijd weer de nodige stappen gezet.

Noteer vast in de agenda dat op 29 september 2021 een algemene ledenvergadering plaatsvindt. We spreken dan in besloten kring met elkaar over het concept verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De vergaderstukken zullen u per mail bereiken. Wilt u een geprint exemplaar ontvangen, mail dan een bericht aan de secretaris.

In de algemene ledenvergadering op 1 december 2021 stellen de leden de kandidatenlijst vast.

Voor beide bijeenkomsten is nog geen locatie bekend. Op de website en de uitnodiging die u te zijner tijd ontvangt, wordt u daarover geïnformeerd.

Namens het afdelingsbestuur,

Els Lucas, secretaris