Door Jop Fackeldey op 9 oktober 2016

Ongelijk hebben is soms best fijn

Afgelopen week voelde ik me soms meer een vertegenwoordiger dan een bestuurder. Want is natuurlijk wat je ook doet op de Expo Real: Lelystad en lelystadse bouwlocaties verkopen.

IMG_4135

En daarin zag je echt een verschil. Zowel tijdens het investorsdinner op dinsdagavond, het MRA-ontbijt (waar we met 5 bestuurders, de minister en 8 marktpartijen ontbeten) als tijdens de rest van de dag op de stand zelf: er is serieus belangstelling voor Lelystad. dat gaat dan soms op een manier…..”als je me nu grond verkoopt zet ik er morgen op risico 25 beleggershuurwoningen neer”Ik gaf aan dat ter plekke verkopen een beetje ingewikkeld is, maar volgende week praten we verder. En zo waren er vele gesprekken. ook tijdens de ontwikkeldag voor de bouw die we op het stadhuis hadden georganiseerd was de opkomst buitengewoon hoog. En bijna iedere ontwikkelaar of bouwer had een concreet idee voor Lelystad. Ik was tijdens de behandeling van de woonvisie wat huiverig om te vel tegelijk op de markt te brengen. Maar het ziet er naar uit dat de Raad – onder aanvoering van de VVD, eerlijk is eerlijk, gelijk heeft gehad door ons opdracht te geven daar minder voorzichtig in te zijn en de markt zijn werk te laten doen. We gaan ons stinkende best doen om dit sentiment nu ook voor Lelystad tot mooie projecten te laten leiden.

Maandag hadden we PvdA kamerlid Albert de Vries op bezoek. Waarbij we naast alle serieuze zaken ook een kijkje namen bij de Markerwadden waar partijgenoot André Rijsdorp heel actief bij betrekken is

IMG_4143

Samen met collega John van den Heuvel hebben we intensief met hem over de situatie in Lelystad gesproken en met name ingezoomd op de asbestproblematiek. Albert was goed op de hoogte en onder de indruk van de kennis en voortvarendheid van onze bewonerscollectieven. Goed dat Albert er was en goed dat we op die manier ook landelijk op het netvlies staan en via de kamer de minister en staatssecretaris gevraagd wordt ons te ondersteunen.

Naast al dat verkopen was natuurlijk de begroting een belangrijk moment. Regelmatig sta ik op de plaats  stil bij de kansen die er liggen voor onze stad. In dat opzicht zouden we de troonrede kunnen parafraseren: “Lelystad heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen.” Er ontstaat langzaam weer ruimte voor investeringen in de toekomst.  In de bestuurlijke boodschap bij die begroting schreef ik: “Waar eerder gemeentelijke middelen vooral ingezet moesten worden om de hoogste nood te ledigen en de basis op orde te houden, ontstaan nu gelukkig weer mogelijkheden om te investeren in de stad. Het college hecht dan vooral aan investeringen die ook iets op gaan leveren, Lelystad verder brengen en mensen aan de stad binden. ” en “We staan aan de vooravond van tal van kansen. In hoog tempo komen ze voorbij en wisselen ze elkaar af. Daarbij zullen we met elkaar moeten leren de focus te verleggen. Ingegeven door de budgettaire krapte in het verleden zijn we vaak gedwongen ons als eerste de vraag te stellen “hebben we er geld voor”. Dat blijft een belangrijke vraag, maar nog belangrijker is de vraag “”willen we dit”. Om natuurlijk binnen de financiële spelregels ruimte te maken om de kansen op een creatieve manier te benutten. ” Ik ben benieuwd hoe de Raad hierop gaat reageren.

Zaterdag was ik bij de landelijke huurdersdag en in de middag nog even op het stadhuisplein, bij de duurzaamheidsmarkt. Een mooi initiatief dat goed bezocht werd en waar – gelukkig – ral van praktische tips te halen waren voor iedereen die ook zelf wat (meer) aan duurzaamheid wil doen. De huurdersdag vond ik een feestje. Natuurlijk vanwege het politieke debat tussen 5 kamerleden en één van d ecentrale boodschappen: schaf af die verhuurdersheffing.

IMG_4154 IMG_4153

Daar lobby ik al een hele tijd actief voor en voorlopig gaan we daar nog even mee door. het is een onredelijke belasting waar d ehuurders voor opdraaien en waardoor corporaties veel minder kunnen investeren dan nodig is.

Om op zondag te genieten van ons 7e landschapskunstwerk Pier + Horizon. De moeite waard. Ik sluit deze blog dan ook af met een kleine fotoimpressie: IMG_4165 IMG_4164 IMG_4163 IMG_4162 IMG_4161 IMG_4160 IMG_4159 IMG_4157 IMG_4156