Over tafels en Noordzoom

Door Emiel van der Herberg op 5 juni 2019

Op 14 mei sprak de gemeenteraad over mogelijke woningbouw in de Noordzoom. Namens de PvdA ging ik in op de dilemma’s rondom het voorstel van het College van B en W. Daarbij formuleerden we ook een eerste rij van minimale randvoorwaarden voor een eventueel vervolg.

Margreet Joenje van Stichting Behoud Groene Noordzoom was zo vriendelijk een transcript te schrijven en ter beschikking te stellen. U vindt deze onder de video.

Op dinsdag 11 juni spreekt de gemeenteraad hier verder over.

We hebben de afgelopen twee maanden enorm veel informatie ontvangen over de Noordzoom. En ik wil beginnen met iedereen te bedanken, die de moeite heeft genomen om informatie en meningen met ons te delen. Vanavond tijdens deze bijeenkomst, de afgelopen maanden tijdens de vorige bijeenkomsten, maar ook onze mailboxen die volstroomden en we hebben zelfs brieven gehad. Bedankt daarvoor. Ik wil ook bedanken de omwonenden, die ons verschillende malen heel hartelijk ontvangen hebben in het gebied en ons daar de weg hebben gewezen.

Voorzitter, Excellent wonen stond niet in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Onze zorg is niet zozeer Excellent wonen, maar onze zorgen voor de toekomst zitten meer in betaalbaar wonen. Maar we hebben ook met z’n allen in het raadsprogramm afgesproken, dat er balans moet zijn in de woningbouw, dus dat betekent ook ruimte voor villa’s. Dus, ook al is dat niet onze hobby, we voelen ons wel verplicht daar serieus naar te kijken.

Maar moet dat dan in de Noordzoom, Excellent wonen? Ja, dat is een enorm dilemma! Ehm, laat ik het maar gewoon op tafel leggen: financieel is de Noordzoom van de drie locaties verreweg de aantrekkelijkste: niet vanwege de opbrengst, de snelle winst zoals Hans Postema het noemde, maar vooral vanwege het ontbreken van financiële risico’s. En Lelystad kan het zich niet veroorloven om voor miljoenen euro risico te lopen op een bouwproject. En dus willen wij in dit stadium niet categorisch ‘nee’ zeggen tegen eventuele ontwikkelingen.

Maar het gebied is nu al van waarde voor de directe omgeving en ook voor de rest van de stad. En die kwaliteiten, die sfeer, het gebruik van de Noordzoom willen we ook niet op het spel zetten. Het is vanavond ook al vaak genoemd: de landschappelijke inpassing is in de voorstudie inderdaad wat onderbelicht gebleven! Die is wel essentieel voor de huidige gebruikers, maar ook voor de eventuele toekomstige excellente bewoners. Dus, nee, voorzitter: wij gaan ook zeker niet onvoorwaardelijk voor dit voorstel stemmen.

Hoe dan verder? Om naar een volgende fase te kunnen of naar een verkenning – hoe je het ook maar wilt noemen- vinden wij dat er eerst maar ‘s wat zaken van tafel af moeten.
1. Allereerst het aantal 100-150 woningen, dat ergens in het stuk stond, dat is inderdaad veel te veel voor dit gebied. Van tafel ermee!
2. Woningbouw op bijna alle open velden. Ja, dan resteert nog het bos en de volkstuinen en dan is inderdaad het coulissenlandschap er niet meer! Van tafel ermee!
3. Projectontwikkelaars die rijtjesvilla’s bouwen, vinden wij absoluut ongewenst, dus van tafel ermee!
4. Kavels van slechts 500m2, dat worden vanzelf rijtjesvilla’s. Mogen van ons van tafel!
5. De gedachte dat alle paardenweitjes zouden verdwijnen uit de Noordzoom: van tafel!
6. Het uitgangspunt, dat dit de gemeente enorm veel geld zou moeten opleveren, vinden wij ondergeschikt. Dus van tafel ermee!

In het vervolgtraject willen wij inderdaad veel meer aandacht voor het bestaande gebruik, kwaliteit en de sfeer als stadsrandgebied. En dus vinden wij ook dat er met veel meer inspanning gekeken moet worden naar wat er wel en niet mogelijk is qua landschappelijke inpassing. En over wat er nog meer op of van die tafel moet, gaan wij de komende weken met collega’s het gesprek graag aan. Als we die tafel misschien dan straks opnieuw gedekt hebben, dan is ook nog de vraag wie er straks aan die tafel gaan zitten. En wij vinden het van groot belang, wat we ook verder gaan doen, dat de huidige gebruikers, de omwonenden ook aan die tafel worden uitgenodigd.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg